Ředitel/ředitelka ZŠ a MŠ Hřivínův Újezd

Obec Hřivínův Újezd
24. 3. 2022

Starosta obce Hřivínův Újezd ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy Hřivínův Újezd, okres Zlín se sídlem: Hřivínův Újezd č. 68, 763 07 p. Velký Ořechov, okres Zlín.

Písemnou přihlášku a výše uvedené dokumenty doručte nejpozději do dne 29. 4. 2022 do 12 hodin na adresu: Obec Hřivínův Újezd, Hřivínův Újezd č. 50, 763 07 p. Velký Ořechov, okres Zlín.

Mám zájem o toto místo / o tohoto uchazeče

Soubor nevybrán
Souhlasím se zpracováním osobních údajů