Konkurz na ředitele/ku ZŠ Zlín, Slovenská

Statutární město Zlín
23. 3. 2020

Statutární město Zlín vyhlašuje na základě usnesení Rady města Zlína, č. j. 125/5R/2020, ze  dne 9. 3. 2020, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky:

Základní školy Zlín, Slovenská 3076, příspěvkové organizace, se sídlem Slovenská 3076, 760 01 Zlín, IČO 71008012.

Požadavky, předpoklady, náležitosti přihlášky a další informace naleznete v příloze.

 

Mám zájem o toto místo / o tohoto uchazeče

Soubor nevybrán
Souhlasím se zpracováním osobních údajů