Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ Čtverka, Uherský Brod

Zlínský kraj
21. 12. 2021

Rada Zlínského kraje schválila 20. prosince 2021 usnesením č. 1040/R31/21 vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace:

  • Základní škola Čtverka, Uherský Brod se sídlem Na Výsluní 2047, 688 01 Uherský Brod, IČO 60371714

Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky: od 1. května 2022

Termín pro podání přihlášky:

Přihlášku včetně všech požadovaných příloh (dle “Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele_ředitelky ZŠ Čtverka_Uherský Brod”)  v obálce nadepsané „NEOTVÍRAT – KONKURS – ZŠ Čtverka, Uherský Brod“ doručte nejpozději do pátku 21. ledna 2022 do 12.00 hodin na adresu: Zlínský kraj, Odbor školství, mládeže a sportu, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

 

Mám zájem o toto místo / o tohoto uchazeče

Soubor nevybrán
Souhlasím se zpracováním osobních údajů