Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení Kroměříž

Zlínský kraj
8. 9. 2021

Rada Zlínského kraje schválila 6. září 2021 usnesením č. 0692/R23/21 vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace:

  • Základní škola a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení Kroměříž se sídlem Havlíčkova 1265/50, 767 01  Kroměříž, IČO 70842884

Termín pro podání přihlášky:
Přihlášku včetně všech požadovaných příloh (dle “Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele_ředitelky ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení Kroměříž”) v obálce nadepsané „NEOTVÍRAT – KONKURS – ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení Kroměříž“ doručte nejpozději do pátku 22. října 2021 do 12.00 hodin na adresu: Zlínský kraj, Odbor školství, mládeže a sportu, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

 

Mám zájem o toto místo / o tohoto uchazeče

Soubor nevybrán
Souhlasím se zpracováním osobních údajů