Ředitel/ka OA Tomáše Bati a VOŠ ekonomické Zlín

Zlínský kraj
27. 4. 2021

Rada Zlínského kraje schválila 26. 4. 2021 usnesením č. 0314/R12/21 vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín se sídlem nám. T. G. Masaryka 3669, 760 01  Zlín, IČO 00566411.

Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky: od 1. srpna 2021.

Termíny pro podání přihlášky:
Přihlášku včetně všech požadovaných příloh (dle přílohy “Vyhlášení konkursního řízení OATB a VOŠE Zlín_2021) v obálce nadepsané „NEOTVÍRAT – KONKURS – OA Tomáše Bati a VOŠ ekonomická Zlín“ doručte nejpozději do pondělí 31. května 2021 do 15.00 hodin na adresu: Zlínský kraj, Odbor školství, mládeže a sportu, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

 

Mám zájem o toto místo / o tohoto uchazeče

Soubor nevybrán
Souhlasím se zpracováním osobních údajů