Ředitel/ředitelka Gymnázia Uherské Hradiště

Zlínský kraj
19. 1. 2022

Rada Zlínského kraje schválila 17. ledna 2022 usnesením č. 0024/R01/22 vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace:

  • Gymnázium Uherské Hradiště se sídlem Velehradská třída 218, 686 01  Uherské Hradiště, IČO 60371684

Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky: od 1. července 2022

Termín pro podání přihlášky:

Přihlášku včetně všech požadovaných příloh (dle “Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele_ředitelky Gymnázia Uherské Hradiště”) v obálce nadepsané „NEOTVÍRAT – KONKURS – Gymnázium Uherské Hradiště“ doručte nejpozději do středy 23. února 2022 do 15.00 hodin na adresu: Zlínský kraj, Odbor školství, mládeže a sportu, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

Mám zájem o toto místo / o tohoto uchazeče

Soubor nevybrán
Souhlasím se zpracováním osobních údajů