Konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitel/ředitelka ZŠ Halenkov 25 a ZUŠ Zdounky

Zlínský kraj
8. 6. 2021

Rada Zlínského kraje schválila 7. června 2021 vyhlášení konkursních řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkových organizací:

  • Základní škola Halenkov 25 se sídlem Halenkov č. p. 25, 756 03, 756 03  Halenkov, IČO 70238944
  • Základní umělecká škola Zdounky se sídlem č. p. 23, 768 02 Zdounky, IČO 63414945

Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místa ředitele/ředitelky: od 1. prosince 2021

Termín pro podání přihlášky:

Přihlášku včetně všech požadovaných příloh (dle “Vyhlášení konkursních řízení ZŠ Halenkov 25 a ZUŠ Zdounky”) v obálce nadepsané „NEOTVÍRAT – KONKURS – název příspěvkové organizace“ doručte nejpozději do pátku 13. srpna 2021 na adresu: Zlínský kraj, Odbor školství, mládeže a sportu, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

Vyhlášení konkursních řízení ZŠ Halenkov 25 a ZUŠ Zdounky.pdf

Mám zájem o toto místo / o tohoto uchazeče

Soubor nevybrán
Souhlasím se zpracováním osobních údajů