Konkursní řízení na ředitele/ředitelku Základní školy Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží

Zlínský kraj
18. 3. 2021

Rada Zlínského kraje schválila 8. února 2021 vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží, se sídlem Tyršovo nábřeží 649, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm, IČO 70238910, které bylo vyhlášeno zveřejněním 9. února 2021 na portále Zkola, v sekci Volná místa

https://www.zkola.cz/inzerce/konkursni-rizeni-na-vedouci-pracovni-mista-reditele-reditelky-ctyr-po-zrizovanych-zk/.

Přihlášku včetně všech požadovaných příloh v obálce nadepsané „NEOTVÍRAT – KONKURS – Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží“ doručte na adresu:

Zlínský kraj, Odbor školství, mládeže a sportu, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, a to nejpozději do pátku 23. dubna 2021 do 12.00 hodin.

Mám zájem o toto místo / o tohoto uchazeče

Soubor nevybrán
Souhlasím se zpracováním osobních údajů