Člen oblastního metodického kabinetu Společenskovědní vzdělávání a kabinetu Cizí jazyky

Národní pedagogický institut České republiky
25. 3. 2022

Národní pedagogický institut České republiky vyhlašuje v termínu od 1. března do 31. května 2022 výběrové řízení na pozici člena oblastního metodického kabinetu Společenskovědní vzdělávání a člena oblastního metodického kabinetu Cizí jazyky. Tito členové budou zároveň působit i v příslušném krajském metodickém kabinetu.

  • pro kabinet Společenskovědní vzdělávání hledáme aktivní učitele dějepisu ZŠ, SŠ, občanské výchovy ZŠ, občanské nauky (ZSV) SŠ a zástupce školního poradenského pracoviště
  • pro kabinet Cizí jazyky hledáme aktivní učitele angličtiny, případně dalších cizích jazyků ZŠ, angličtiny SŠ, němčiny SŠ, francouzštiny SŠ, ruštiny SŠ, španělštiny SŠ a zástupce školního poradenského pracoviště

Uchazeči na pozici člena krajského/oblastního kabinetu budou mít možnost:

  • podílet se na plánu rozvoje příslušné vzdělávací oblasti a její koncepci,
  • získávat nejnovější znalosti a dovednosti využitelné při výuce v příslušné vzdělávací oblasti,
  • získat ucelený informační zdroj o dané vzdělávací oblasti, odbornou profesní podporu a přehlednou inspiraci, ověřené podklady a informace.​

Více informací na webu www.projektsypo.cz/pridejte-se.​

 Přihlášky a další informace:

Vyhlášení VŘ ve Zlínském kraji do krajského a oblastního kabinetu Společenskovědní vzdělávání
Přihláška do VŘ na obsazení člena krajského a oblastního kabinetu Společenskovědní vzdělávání

Vyhlášení VŘ ve Zlínském kraji do krajského a oblastního kabinetu Cizí jazyky
Přihláška do VŘ na obsazení člena krajského a oblastního kabinetu Cizí jazyky

Případné dotazy zodpoví Mgr. Ivan Kovář, odborný krajský metodik projektu SYPO.

Mám zájem o toto místo / o tohoto uchazeče

Soubor nevybrán
Souhlasím se zpracováním osobních údajů