Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Historie verzíHistorie verzí

Nadpis

Konkurs ředitel/ředitelka Mateřská škola Martinice, okres Kroměříž

Typ inzerátu

Nabízíme práci

Kategorie inzerátu

Zaměstnání-konkurzy

Perex


Publikovat od

31. ledna 2019

Publikovat do

1. dubna 2019

Text inzerátu

Starosta obce Martinice ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje

konkurs

na pracovní místo ředitele/ředitelky

Mateřská škola Martinice, okres Kroměříž

Požadavky:

 • předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele školy/školského zaří­zení podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně někte­rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • znalost problematiky organizace, řízení a financování ve školství a příslušných předpisů;
 • organizační a řídící schopnosti.        

Náležitosti písemné přihlášky:

 • označení konkursního řízení;
 • jméno a příjmení uchazeče včetně titulu;
 • datum narození uchazeče;
 • trvalé bydliště uchazeče;
 • korespondenční adresu uchazeče (liší-li se od adresy trvalého bydliště).

  K písemné přihlášce musí být přiloženy originály nebo úředně ověřené kopie následujících dokumentů:
 • doklady o požadované odborné kvalifikaci (di­plom a vysvědčení o státní zkoušce nebo diplom a dodatek k diplomu);
 • doklad o průběhu zaměstnání, ze kterého vyplývá délka praxe včetně pra­covního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů);
 • strukturovaný profesní životopis;
 • koncepci dalšího rozvoje organizace (max. rozsah 3 stran formátu A4);
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců);
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředi­tele/ředitelky organizace (ne starší 2 měsíců).  

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1.července  2019

Písemnou přihlášku a výše uvedené dokumenty zašlete nejpozději do 5. března 2019 na adresu: Obec Martinice, Martinice 16, 769 01 Holešov

Obálku označte heslem KONKURS.


Dodatek č. 1

 

 ke konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Martinice, okres Kroměříž

 

Došlo k chybě ve větě:

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1.července  2019. 

 

Opravuji na :

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1.srpna  2019. 

                                                                                              Pavel Fiurášek

 starosta obce Martinice


Stav inzerátu

Publikovaný

Přílohy