Interpretační dílna – Recitace a dramatizace

16. prosinec 2022
Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání II
Autor/ka článku: Andrea Vorlová
Interpretační dílna – Recitace a dramatizace

V podpoře čtenářské gramotnosti se v lednu setkali pedagogové Zlínského kraje a věnovali se otázkám: Co je to umělecký přednes a má vůbec smysl „recitovat“? Proč vlastně recitovat? Kdo může recitovat a co? Mají smysl recitační přehlídky?

Jestli jste si někdy položili alespoň jednu z těchto otázek, pak jste měli možnost společné hledat odpovědí v Interpretační dílně. která se uskutečnila ve Zlíně.

V úterý 10. ledna 2023 se konal workshop pro pedagogické pracovníky základních škol a knihovníky. Blížší program je součástí pozvánky ZŠ.

Ve středu 11. ledna 2023 se konal workshop pro pedagogické pracovníky středních škol a knihovníky. Blížší program je součástíí pozvánky SŠ.

V této dílně se účastníci dozvěděli, jaký mají smysl recitační přehlídky, v jakém duchu je pořádat, jak recitátory hodnotit a jestli je vůbec hodnotit. Společně se prakticky zabývali výběrem textů pro přednes a aktivně si zkusíme některé možné metody práce na textu. Podívali se na videoukázky přednesu a zkusíme si roli porotce – poradce. Průběžně diskutovali o dalších problémech přednesu. Otevřený dialog a chuť účastnit se praktických cvičení byl hlavním stavebním kamenem tohoto semináře.

Workshopem Vás provázela MgA. Jana Machalíková. Vystudovala KVD DAMU, aktivně se účastní recitačních přehlídek jako porotce, nebo jako recitátorka. Je několikanásobnou laureátkou Wolkrova Prostějova, držitelka mnoha cen na Mezinárodním festivalu poezie ve Valašském meziříčí a na Poděbradských dnech poezie. Působí jako pedagožka na Pedagogické fakultě UK a KVD DAMU, je členkou spolku Přesah, který pořádá recitační přehlídky v Praze. Je to Dětská scéna a Pražský kalich.

Aktivitu realizuje Střední odborná škola Luhačovice z projektu: „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

Soubory ke stažení