Integrace ukrajinských uprchlíků v ČR 2022+

17. březen 2022
Informace k Ukrajině
Autor/ka článku: Karel Gargulák, projektový koordinátor a analytik PAQ Research
Integrace ukrajinských uprchlíků v ČR 2022+

PAQ Research, České priority a nezávislí autoři připravili studii Integrace ukrajinských uprchlíků v ČR 2022+. Na základě rešerší zahraničních postupů, zmapování kapacit a rozhovorů s více než 30 předními experty přichází s konkrétní sadou doporučení a nástrojů, které jsou potřeba k využití v oblastech bydlení, vzdělávání a pracovního trhu. Kromě dostatečných investic, regionální distribuce úkolů, zplnohodnotnění statusu uprchlíků v sociálním systému, zlepšení datových toků a dalších obecných postupů studie přináší klíčová konkrétní doporučení.

Bydlení – zmapovali jsme kapacity okamžitých typů ubytování (hotely atd.) a tzv. cenovou citlivost pro dlouhodobé ubytování v domácnostech. Navrhujeme systémy vyšší podpory, aby se využitím těchto kapacit minimalizovalo využívání nouzových přístřeší. Dále přinášíme klíčové poznatky, jak podpořit nabídku nájemního a dalších typů bydlení ve střednědobém a dlouhodobém horizontu, aby se uprchlíci mohli integrovat na trh bydlení.

Vzdělávání – na základě dostupných dat a nejlepší mezinárodní praxe doporučujeme již od začátku pracovat na integraci ukrajinských dětí do hlavního vzdělávacího proudu. Mezi základní opatření by mělo patřit zajištění intenzivní výuky češtiny jako dalšího jazyka či psychosociální péče. Ukazujeme, jaké personální kapacity v různých oblastech bude školství potřebovat a jak se vyvarovat segregaci (trvalý vznik plně ukrajinských škol).

Práce a ekonomika – cílem v integraci na trh práce by mělo být maximální využití kvalifikací a schopností přicházejících Ukrajinců a Ukrajinek (včetně pečujících profesí, zdravotnictví, vzdělávání apod.) a zabránit vytlačování do nízkokvalifikovaných pozic a prekarizovaných forem práce. Ukazujeme, jak posílit a urychlit možnost uznávání kvalifikací, výrazně posílit jazykové vzdělávání dospělých, zajistit dostupnost dětských skupin a předškolního vzdělávání atd.

V případě jakýkoliv otázek, vysvětlení a zpětné vazby jsme vám k dispozic přičemž kontakty na autory jsou:

Publikaci Integrace ukrajinských uprchlíků v ČR 2022+ najdete na webu sociologické výzkumné organizace PAQ Research nebo níže v souborech ke stažení.

 

Zdroj:  Paqresearch.cz