InspisPORTÁL – informační systém České školní inspekce

1. únor 2021
Rodiče a veřejnost
Autor/ka článku: Ondřej Andrys
InspisPORTÁL – informační systém České školní inspekce

Před několika lety vytvořila Česká školní inspekce informační systém InspIS PORTÁL, který na jednom místě shromažďuje informace o školách a školských zařízeních od mateřských škol, přes základní, střední a vyšší odborné školy až po základní umělecké školy nebo třeba střediska volného času.

Jde o webovou platformu pro prezentaci nejrůznějších informací o školách, kdy po zadání požadovaných kritérií InspIS PORTÁL nabídne přehled všech dostupných subjektů odpovídajících zadaným filtrovacím podmínkám. Vyhledávat je možné nejen pomocí základních filtrů, jakými jsou např. druh školy nebo geografické parametry, ale také s použitím pokročilých filtrů, jako je např. velikost školy, bezbariérový přístup nebo dopravní dostupnost.

Po vyplnění formuláře a zobrazení všech škol, které odpovídají zadaným parametrům, si uživatel může prohlédnout jejich detailní profil. Kromě kontaktních a identifikačních informací jsou k dispozici také informace např. o zaměření školy, speciálně vybavených učebnách, specifických akcích školy, zapojení do projektů či mezinárodní spolupráce, způsobech hodnocení, výuce cizích jazyků, specifických formách podpory poskytované žákům, ICT vybavenosti nebo způsobech informování rodičů.

Mnohé školy publikují v InspIS PORTÁL také své školní vzdělávací programy, výroční zprávy, rozvrhy hodin, seznamy kroužků a další důležité dokumenty.