Inspirativní odpoledne s novou informatikou na ZŠ Střílky

31. březen 2022
Nejzajímavější školní projekty
Autor/ka článku: Martina Raiserová
Inspirativní odpoledne s novou informatikou na ZŠ Střílky

Dne 14. března 2022 se pod hlavičkou projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kroměříž II“, reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009596, uskutečnilo na Základní škole Střílky „Inspirativní odpoledne“. Akce se setkala s obrovským zájmem více než 50 zástupců z 15 základních škol, především z ORP Kroměříž. Ti se přijeli do Střílek inspirovat především v oblasti využití informačních a komunikačních technologií ve výuce.

Ve Střílkách již od začátku školního roku 2021/2022 realizují výuku dle nového RVP ZV. Škola je vybavena ICT technologiemi – roboty, programy a především lidmi nadšenými pro práci s dětmi a začleňování ICT do výuky. K tomu škole velmi napomáhá, že si upravila svůj ŠVP tak, že učí ve výukových blocích a využívá týdenní plány.

Rozděleni do skupin si účastníci z řad pedagogů, ICT metodiků a vedení škol, prohlédli prostory školy a postupně nahlédli do hodin. Děti zůstaly dobrovolně „po škole“, aby mohly názorně ukázat, jak pracují ve vyučování. Takto jsme postupně nahlédli do 4 tříd, kde nám žáci předvedli využívání programů při měření PH v čajích, CO2 ve třídě díky zapojení pomůcek od PASCO sensorium; voltmetry propojené s PC; měření intenzity světla pomocí fotometru; práci s fotoaparátem a programem Zoner photo studio. Viděli jsme praktické ukázky využití robotických stavebnic ve výuce – od základů s chytrými puky VEX123 a lego WEDO až k pokročilejším robotům VEX GO a VEX IQ.

V druhé části setkání vystoupil pan Ing. Jaromír Světlík, krajský ICT metodik SYPO, který prostřednictvím rozcestníku na svých webových stránkách představil zúčastněním, jakou formou může probíhat podpora ze strany NPI ČR pro školy. Informoval také o financích, které školy mohou čerpat z Národního plánu obnovy.

Důležitým benefitem celé akce byl prostor pro setkání a sdílení.

Jsme rádi, že máme na území školy, které se mají čím pochlubit a rády se podělí, ale také zástupce škol, kteří se rádi nechají inspirovat. Děkujeme paní ředitelce Mgr. Martině Raiserové, kolektivu pedagogů a dětem, za perfektně připravené odpoledne.