Inspirační burza výstupů ke čtenářské gramotnosti ve Zlínském kraji

26. říjen 2021
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor/ka článku: Jana Galová
Inspirační burza výstupů ke čtenářské gramotnosti ve Zlínském kraji

V pondělí 25. října se konala online konference systémového projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích. Hlavním tématem byla podpora rozvoje čtenářské gramotnosti. Odpolední část byla věnována živému přenosu z inspirační burzy ke čtenářské gramotnosti z kavárny 14|15 BAŤOVA INSTITUTU ve Zlíně, který zajistil realizační tým projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.

Akce se zúčastnila čtyřicítka posluchačů z řad pedagogických pracovníků všech druhů a typů škol, ředitelé, zřizovatelé, zástupci Národního pedagogického institutu, členové minitýmu KAP a další zájemci o prezentované téma.

„Dnešní akce je výsledkem skvělé spolupráce projektů akčního plánování v našem kraji. Jedním z cílů dnešní společnosti a také vzdělávacích cílů v našem školství je gramotný člověk, člověk, který je schopen znalosti využít v praktickém životě. Mezi základní gramotnosti patří i gramotnost čtenářská, při které je důraz kladen na schopnost porozumět různým typům textu vztahujících se k nejrůznějším situacím ve škole i mimo školu, přemýšlet o jejich smyslu a umět jej vyložit. Čtenářská gramotnost a čtení obecně je stále více využíváno jako nástroj k dosažení dalších cílů, jako je uplatnění na trhu práce, vyšší úroveň kritického myšlení, obecné zapojení do společnosti,“ uvedla Zuzana Fišerová, krajská radní pro oblast školství a kultury.

V odpoledním programu byly představeny výstupy projektů akčního plánování zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti ve Zlínském kraji, které v této oblasti vznikly a mohou být dále využívány.