Inspirační burza výstupů k matematické gramotnosti ve Zlínském kraji

19. říjen 2021
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor/ka článku: Jana Galová
Inspirační burza výstupů k matematické gramotnosti ve Zlínském kraji

V pondělí 18. října se konala online konference systémového projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích. Hlavním tématem byla podpora rozvoje matematické gramotnosti. Odpolední část byla věnována živému přenosu z inspirační burzy k matematické gramotnosti z Experimentaria SPŠ Otrokovice, který zajistil realizační tým projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.

Akce se zúčastnila čtyřicítka posluchačů z řad pedagogických pracovníků všech druhů a typů škol, ředitelé, zřizovatelé, zástupci Národního pedagogického institutu, členové minitýmu KAP a další zájemci o prezentované téma.

„Dnešní akce je výsledkem skvělé spolupráce projektů akčního plánování v našem kraji. Při vzájemných setkáváních podobně nadšených lidí obvykle vznikají zajímavé nápady,“ uvedla Zuzana Fišerová, krajská radní pro oblast školství a kultury. „Jedním z cílů dnešní společnosti a také vzdělávacích cílů v našem školství je gramotný člověk, člověk, který je schopen znalosti využít v praktickém životě. Mezi základní gramotnosti patří i gramotnost matematická. Chceme, aby naši žáci a žákyně prostřednictvím matematiky dokázali porozumět okolí kolem sebe a uměli řešit nejrůznější společenské otázky,“ doplnila.

V odpoledním programu byly představeny výstupy projektů akčního plánování zaměřené na rozvoj matematické gramotnosti ve Zlínském kraji. Zástupci šesti pracovních skupin místních akčních plánů (MAP) a také zástupci krajského akčního plánu (KAP) prezentovali výstupy, které v této oblasti vznikly a mohou být dále využívány. Součástí programu byla i prohlídka Experimentária včetně nově otevřené expozice matematické gramotnosti vytvořené díky spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně v rámci projektu IKAP II.