Inspirace pro podporu pohybových dovedností žáků

15. duben 2021
Tělesná výchova a výchova ke zdraví
Autor/ka článku: Česká školní inspekce
Inspirace pro podporu pohybových dovedností žáků

Na základě dlouhodobých zjištění z inspekční činnosti zaměřené na různé aspekty podpory a rozvoje pohybových dovedností a tělesné zdatnosti žáků a v návaznosti na skutečnost, že dlouhé období distančního vzdělávání ještě více omezilo rozsah pohybových aktivit mnoha dětí, zpracovala Česká školní inspekce ve spolupráci s odborníky z Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a České společnosti učitelů tělesné výchovy metodické doporučení, které představuje několik konkrétních možností rozvoje pohybových aktivit žáků v jejich denním školním režimu.

Obsah dokumentu:

Úvod
1 Aktivní transport do škol
2 Aktivní využívání času přestávek
Příklady aktivit pro různé prostory školy
3 Aktivní zařazování tělovýchovných chvilek do jiných předmětů než tělesné výchovy
Náměty pro využití tělovýchovných chvilek na 1. stupni ZŠ v průběhu výuky ve třídách
Učení v pohybu / pohybově aktivní učení
Příklady pro různé ročníky a vyučovací předměty
4 Výuka v přírodě (terénní výuka)
Příklady pro různé ročníky
Referenční seznam

Inspirace pro podporu pohybových dovedností žáků

 

Zdroj: Česká školní inspekce, www.csicr.cz