Informace pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami o studium ve středních školách

14. únor 2019
Přijímací řízení na SŠ a VOŠ
Autor článku: Radka Evjáková
Informace pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami o studium ve středních školách

Tento informativní materiál pomůže při výběru střední školy ve Zlínském kraji. Při rozhodování uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami není dotčeno právo si svobodně vybrat kteroukoliv střední školu ve Zlínském kraji. Podívejte se na přehled škol, které mají se vzděláváním zmíněných žáků bohaté zkušenosti.

V příloze je uveden přehled středních škol, které již mají bohaté zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a mají bezbariérový nebo částečně bezbariérový přístup. Vždy však závisí na zvoleném oboru vzdělání. U některých oborů je požadována zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání. Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání jsou uvedeny v Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.

Sbírka zákonů, částka 71, ročník 2010 (rozeslána 30. června 2010)

Konkrétní informace o zvoleném oboru vzdělání lze získat přímo u ředitele dané střední školy.

Přiložené soubory

Informace pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami o studium ve středních školách.xlsx