Informace MŠMT ke koronaviru

5. březen 2020
Management
Autor/ka článku: Jana Cenková
Informace MŠMT ke koronaviru

Školy a školská zařízení mají v případě výskytu podezření na šíření koronaviru povinnost řídit se, stejně jako jiné osoby, předpisy a pokyny vydávané na ochranu veřejného zdraví Ministerstvem zdravotnictví či krajskými hygienickými stanicemi. Tyto pokyny mají tedy přednost i před pravidly upravenými školským zákonem.

Další informace a pokyny jsou uvedeny v aktuálních článcích na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Informace pro školy ke koronaviru
Doporučení pro školy ke koronaviru

Zdroj: MŠMT