Informace o krajském parlamentu a jeho cílech

5. březen 2020
Krajský parlament dětí a mládeže
Autor/ka článku: Anna Fenyková
Informace o krajském parlamentu a jeho cílech

Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje (KPDM ZK) je samosprávný orgán žáků ze středních škol, základních škol a gymnázií nacházejících se ve  Zlínském kraji. Prohlubuje spolupráci mezi dětmi, mládeží a dospělými ve smyslu myšlenky participace a navazuje na působení Národního parlamentu dětí a mládeže.

Všichni členové jsou rozděleni ve čtyřech výborech. Volnočasový výbor pracuje na kulturních akcích, snaží se vytvořit zázemí pro organizaci veřejných projektů a pořádá různá sportovní utkání a zápasy. Evropský výbor se snaží zvýšit povědomí o Evropské unii mezi mladými lidmi a pořádá jazykové soutěže pro střední i základní školy. Mediální výbor se stará o propagaci plánovaných akcí, ale i samotného parlamentu a Organizační výbor všechny tyto výbory zastřešuje. Je složen z rady KPDM ZK a snaží se pomáhat všem zmíněným výborům.

Také náš kraj vysílá delegáty do Národního parlamentu dětí a mládeže a pravidelně se naši členové účastní velkého listopadového zasedání v Praze.

 Za cíle si krajský parlament stanovuje:

  • vytvářet prostor pro diskusi dětí a mládeže ve Zlínském kraji,
  • poukazovat na problémy dětí a mládeže,
  • reprezentovat zájmy dětí a mládeže v oblastech, které se jich týkají,
  • zastřešovat nižší články dětských samospráv, parlamenty dětí a mládeže na městské úrovni nebo studentské rady a žákovské parlamenty,
  • šířit myšlenky Úmluvy o právech dětí, Listiny základních práv a svobod, Ústavy ČR a informovat o nich mládež i dospělé ve svém okolí.,
  • napomáhat či realizovat návrhy a nápady z řad dětí a mládeže Zlínského kraje,
  • komunikovat s dalšími zastupitelstvy mládeže v České republice.