Informace a doporučení MŠMT k individuálnímu vzdělávání žáků v základní škole

9. květen 2018
Metodické pokyny MŠMT
Autor/ka článku: Michal Duda
Informace a doporučení MŠMT k individuálnímu vzdělávání žáků v základní škole

​Současná legislativní úprava umožňuje individuální vzdělávání na 1. i na 2. stupni ZŠ, a to podle § 41 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném od 1. 9. 2016.

Předkládané informace a doporučení jsou pomůckou především pro školy, které mají malé nebo žádné zkušenosti se zavedením individuální formy vzdělávání nebo mají zkušenosti se zavedením individuálního vzdělávání na 1. stupni základní školy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proto připravilo komentované znění § 41 školského zákona a metodická doporučení, která vznikla na základě dlouholetého pokusného ověřování.

Text informace a doporučení naleznete na webových stránkách MŠMT nebo v přiloženém souboru.

 

Informace a doporučení MŠMT k individuálnímu vzdělávání 2018.pdf