Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání II

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání II
Platforma Sborovna ve školním roce 2023/2024

Platforma Sborovna ve školním roce 2023/2024

Platforma Sborovna je místem pro vzdělávání pedagogických pracovníků ve Zlínském kraji v oblasti didaktiky, metodiky, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe.