Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání II

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání II
Platforma Sborovna v roce 2023

Platforma Sborovna v roce 2023

V roce 2023 probíhají a připravují se další setkání pro pedagogické pracovníky v platformě Sborovna. Sborovna je místem pro vzdělávání pedagogických pracovníků ve Zlínském kraji v oblasti didaktiky, metodiky, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe,…