ICT webináře a projektová výuka pro pedagožky a pedagogy ZŠ, SŠ a VOŠ

23. říjen 2020
Webináře
Autor článku: Martina Němcová
ICT webináře a projektová výuka pro pedagožky a pedagogy ZŠ, SŠ a VOŠ

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o. nabízí pedagožkám a pedagogům všech stupňů škol akreditované kurzy DVPP. Kurzy jsou zaměřeny na práci s One Note, MS Teams a Office 365 při výuce, další kurz přibližuje téma projektové výuky. Kurzy je možné pořádat formu webinářů, případně prezenčně, až to situace dovolí.

V případě zájmu vyplníte poptávkový formulář na stránkách školy. Termín pak bude sjednán individuálně.

Projektová výuka

Kurz je zaměřen na vysvětlení podstaty a principů projektové výuky, na vysvětlení vhodných postupů a metodik projektové výuky a na ukázky konkrétních příkladů využití projektové výuky v různých předmětech a různých typech škol. Účastník se seznámí se zásadami projektové výuky, s postupem přípravy a realizace projektové výuky v rámci školní praxe a se zpětným vyhodnocením (evaluací) projektové výuky

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin

Cílová skupina: ředitelky a ředitelé, pedagožky a pedagogové základních, středních a vyšších odborných škol

Více informací a poptávkový formulář na stránkách školy v sekci Kurzy DVPP.

One Note ve výuce

Kurz je zaměřen jak na obecnější principy využití Office 365, tak na využití konkrétních programů a aplikací vhodných pro každodenní práci pedagoga v prostředí Office 365. Účastník se seznámí s technickými možnostmi nasazení Office 365 a s jeho zapojením do školní infrastruktury, s využitím aplikací pro výuku a s nástroji pro tvorbou materiálů.

Rozsah hodin:  8 vyučovacích hodin

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé MŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé speciálních škol, učitelé ZUŠ a SUŠ, učitelé VOŠ

Více informací a poptávkový formulář na stránkách školy v sekci Kurzy DVPP

Teams ve výuce na školách

Microsoft Teams je sdílený týmový pracovní prostor integrující řadu nástrojů do jednoho prostředí. Seznámí se s aplikací Teams, která je součástí balíčku Office 365. Tato aplikace umožňuje efektivní komunikaci napříč školou (komunikace mezi učiteli, komunikace mezi učiteli a vedením školy a komunikace mezi učiteli a žáky formou webinářů a distanční formy výuky).

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin

Cílová skupina: ředitelky a ředitelé, pedagožky a pedagogové mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol včetně ZUŠ

Více informací a poptávkový formulář na stránkách školy v sekci Kurzy DVPP

Office 365 a jeho nasazení ve školách

Kurz je zaměřen jak na obecnější principy využití Office 365, tak na využití konkrétních programů a aplikací vhodných pro každodenní práci pedagoga v prostředí Office 365. Účastník se seznámí s technickými možnostmi nasazení Office 365 a s jeho zapojením do školní infrastruktury, s využitím aplikací pro výuku a s nástroji pro tvorbou materiálů.

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin

Cílová skupina: ředitelky a ředitelé, pedagožky a pedagogové mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol včetně ZUŠ

Více informací a poptávkový formulář na stránkách školy v sekci Kurzy DVPP.

 

Kontakt

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o., odloučené pracoviště Zlín

nám. T. G. Masaryka 2433, Zlín 76001

tel.: 577 210 227

e-mail: spos@spos.cz

www.spos.cz