I výuka matematiky může být zajímavá

26. červen 2019
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Jaroslava Kučová, Eva Pomykalová, Lubomír Sedláček

V pořadí již čtvrté setkání Pedagogického kabinetu Matematika se uskutečnilo ve čtvrtek 12. června 2019 v prostorách Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť. Setkání proběhlo ve dvou učebnách odděleně pro sekci ZŠ a sekci SŠ a zúčastnilo se ho celkem 51 pedagogů ze základních a středních škol Zlínského kraje.

Pro učitelky a učitele 2. stupně základních škol byl připraven program na téma, nad kterým přemýšlí každý vyučující matematiky: Co a jak objevovat v hodinách matematiky. Do tajů objevování přítomné zasvětil PhDr. Filip Roubíček, Ph.D., vyučující matematiky a současně ředitel Základní školy sv. Voršily v Praze. Zkušený lektor prostřednictvím řešení otevřených matematických úloh seznámil účastníky semináře s tématy školské matematiky, která nabízejí příležitosti k objevování, a s různými postupy, které mohou žáci využít při samostatném objevování. Zdůraznil, že objevování nový vztahů a zákonitostí podněcuje u žáků jejich vnitřní motivaci a tvůrčí myšlení. Výuka se stává konstruktivní, přičemž vzbuzuje i emocionální zážitek z nového objeveného faktu.

Velmi pozitivně účastníci hodnotili práci s modely Polydron, mnohé zaujala práce se zlomky či s modely kvádrů.

Cílem semináře bylo nejenom ukázat, co a jak může učitel se žáky objevovat, ale také vysvětlit, proč by měl objevitelské aktivity zařazovat do výuky. A to seminář stoprocentně splnil.

Pro učitelky a učitele matematiky středních škol byl připraven workshop Užití GeoGebry v analytické geometrii na střední škole, který proběhl pod vedením RNDr. Evy Davidové, učitelky matematiky a deskriptivní geometrie z Wichterlova gymnázia, Ostrava-Poruba. Účastníci workshopu se seznámili se základními i pokročilejšími nástroji programu GeoGebra vhodnými pro výuku analytické geometrie na střední škole. Na konkrétních příkladech z oblasti vektorů, kuželoseček, lineárních útvarů v rovině a dalších, si ukázali možnosti aplikace programu do výuky a jeho využití jako nástroje podpory propojování geometrických a algebraických interpretací v matematice. Vyzkoušeli si také animační a dynamické možnosti programu. Kromě nových podnětů pro výuku a dovedností práce s programem získali účastníci i spoustu elektronických souborů s úlohami řešenými v programu GeoGebra včetně metodických materiálů.

 

Mgr. Lubomír Sedláček, Ph.D., RNDr. Eva Pomykalová a Mgr. Jaroslava Kučová,

vedoucí pedagogického kabinetu Matematika

OPVVV logo.png