I učitelky a učitelé biologie a přírodopisu měli o čem diskutovat

12. říjen 2018
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Jarmila Minaříková
I učitelky a učitelé biologie a přírodopisu měli o čem diskutovat

V úterý 25. 9. 2018 se setkala v rámci projektu IKAP ve Střední škole gastronomie a obchodu Zlín skupina učitelek a učitelů biologie a přírodopisu základních a středních škol. Byla rovněž velmi početná, účastníků bylo něco přes čtyřicet. 

V úvodu se účastníci setkání seznámili s projektovou vizí vytvořit sedm funkčních a systémově a personálně ukotvených krajských pedagogických kabinetů, včetně Krajského pedagogického kabinetu Biologie / Přírodopis.

Poté pedagožky a pedagogové základních a středních diskutovali s PaedDr. Ing. Vladimírem Vintrem, Ph.D. o současné výuce biologie a o problematice zavádění inovací z hlediska efektivity výuky jako takové. Společně diskutovali:

  • moderní formy a metody výuky z hlediska efektivity výuky, konstruktivistické přístupy, BOV (badatelsky orientovaná výuka) – co se osvědčilo, co se osvědčilo méně (konkrétní příklady a náměty z osobních zkušeností a ze zkušeností praktických učitelů);
  • globalizační trendy ve výuce biologie x regionální aspekty výuky biologie, zelená x bílá biologie;
  • mezipředmětové vztahy, možnosti integrace učiva;
  • stanovení obsahu učiva ve světle explozivního nárůstu nových informací v biologii – problematika didaktické transformace;
  • inkluzivní hodnocení výkonu žákyně/žáka (hodnotí posun žáka) x exkluzivní hodnocení (hodnotí skutečný výkon žáka);
  • učebnice – tradované nepřesnosti, nové hodnocení učebnic přírodopisu pro ZŠ.

Součástí programu jednání byla také velmi široká diskuse.

První setkání připravilo vedení nově vznikajícího krajského pedagogického kabinetu Biologie/Přírodopis ve složení:

 

Vedení pedagogického kabinetu bude v následujícím období připravovat další setkání a hledat své budoucí spolupracovníky. Tentokráte se sejdou pedagogové základních a středních škol (jednotlivé sekce ZŠ a SŠ) samostatně. Předpokládaný termín příštích setkání je měsíc prosinec 2018.

OPVVV logo.png