I letos se ve Zlíně uskuteční soutěž Náboj Junior

16. říjen 2023
Soutěže a olympiády
Autor/ka článku: Monika Drexlerová
I letos se ve Zlíně uskuteční soutěž Náboj Junior

Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť bude 24. listopadu hostit soutěž matematicko-fyzikální soutěž Náboj Junior. Soutěž je určená pro žáky druhého stupně základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií. Přihlášení je možné do 17. 11. 2023.

Soutěž založená na logice s množstvím zábavy

Náboj Junior je mezinárodní soutěž v matematice a fyzice určená pro čtyřčlenné týmy žáků primárně 8. a 9. ročníku základních škol a příslušné ročníky osmiletých gymnázií. Členové týmu musí být vždy ze stejné školy. Soutěž trvá 120 minut. Na začátku soutěže obdrží každý tým 6 úloh. Vždy, když tým nějakou úlohu správně vyřeší, dostane novou úlohu. Vítězem se stává tým, který v daném časovém limitu správně vyřeší nejvíce úloh.

Rozmanité úlohy, které pasují každému

Soutěžní úlohy jsou seřazené ve vzestupném pořadí podle předpokládané náročnosti. Díky tomu je soutěž vhodná pro žáky, kteří jsou v matematických soutěžích méně zkušení a zároveň i pro úspěšné řešitele matematické a fyzikální olympiády.

Úlohy v Náboji Junior se značně liší od běžných školních úloh zaměřených na procvičení některého postupu či vzorce. Žáci tak řeší úlohy, které vyžadují jistou dávku vynalézavosti a kreativity.

Úspěch v soutěži závisí nejen na schopnostech jednotlivých členů týmu, ale také na tom, jak efektivně dokáží spolupracovat. Kromě rozvíjení představivosti a logického myšlení je naším cílem ukázat žákům krásu matematiky a fyziky.

Porovnejte se s žáky z jiných států

Náboj Junior tento rok proběhne v hybridní formě. V České republice, v Polsku a na Slovensku se soutěž bude konat v původní prezenční formě. V jednotlivých soutěžních městech soutěž zabezpečují středoškolští studenti – dobrovolníci. V Belgii, v Chorvatsku, v Nizozemí a ve Španělsku se soutěž bude konat online.

Zadání úloh jsou (až na překlad do jiných jazyků) stejné na všech soutěžních místech ve všech státech. Žáci se tak můžou porovnat se svými vrstevníky na mezinárodní úrovni.

Přihlásit se můžete na webových stránkách soutěže. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte organizátory na info-cz@junior.naboj.org