I komiksem lze vyučovat matematiku

27. říjen 2017
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor/ka článku: Helena Mráčková
I komiksem lze vyučovat matematiku

O způsobech, jak zatraktivnit výuku matematiky na druhém stupni základních škol a na školách středních jednali ve středu 25. října ve Zlíně odborníci na matematiku, učitelé i zainteresovaní zájemci na Konferenci pro rozvoj matematické gramotnosti škol Zlínského kraje. Konferenci pro více než sto účastníků zorganizoval Zlínský kraj jako součást projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.

„Matematika bývá někdy považována za strašáka, a přitom je to obor, který se týká všech oblastí života, navíc rozvíjí logiku a také tolik potřebné umění zodpovědně hospodařit, což potřebujeme nejen při sestavování státního či krajského rozpočtu, ale třeba i při rozmýšlení, co si rodina může dovolit pořídit, aniž by se zbytečně zadlužila,” řekl Petr Gazdík, který je původní profesí učitel matematiky. Na dnešní konferenci jako radní Zlínského kraje zodpovědný za školství nemohl přijít, protože se účastnil porady vedení právě o krajském rozpočtu na příští rok.

O aktivitách, které mají potenciál zlepšit zájem dětí o matematiku, přednášeli např. Eduard Fuchs, vedoucí katedry matematiky Masarykovy univerzity Brno, Eva Zelendová, vedoucí Oddělení pro matematické, přírodovědné a digitální vzdělávání Národního ústavu pro vzdělávání či Zuzana Pátíková, odborná asistentka matematického ústavu Univerzity T. Bati.

„Není pravda, že výuka matematiky vyžaduje revoluční změnu. Je však rozumné využít možnosti evropských peněz ke vzdělávání učitelů a k zavádění nových kreativních forem do vyučování tohoto předmětu,” řekl docent Eduard Fuchs.

„Seminář je pro mě inspirativní. Bylo nám předvedeno, jak dětem připodobnit konkrétní matematické příklady k situacím běžného života. Někteří žáci mají k přírodovědným předmětům předem jakousi nechuť, ale tak, jak se musí ve škole poprat s vyluštěním nějakého zapeklitého příkladu, tak se budou v životě muset také vyrovnat s řešením různých složitých situací. Matematika je v tomto směru dobrý trénink,” vyjádřil se Radim Kopunec, který učí matematiku na gymnáziu v Uherském Brodě, a dodal: „Zaujaly mě například kreativní metody využití komiksů pro vymýšlení různých matematických úloh, anebo uplatnění matematických dovedností v jiných předmětech – třeba v dějepisu při řazení historických událostí na časové ose.”

Konference přilákala mj. i dvě paní učitelky ze Základní školy Komenského II. ve Zlíně, které se zúčastnily i nedávné akce Ladění, zaměřené na zvýšení čtenářské gramotnosti, rovněž organizované v rámci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání. Právě o souvislosti mezi čtenářskou a matematickou gramotností spolu hovořily o přestávce: „Některé zadání slovních úloh bývá tak obsáhlé, že zabere u přijímacích zkoušek půl strany textu a pokud děti neporozumí logice textu, tedy tomu, co se po nich vlastně vyžaduje, těžko najdou správné matematické řešení. Znalost vzorečků jim sama o sobě není nic platná, jestliže je neumí správně uplatnit v souvislostech. Výuku matematiky je potřeba zpestřit, aby nebyla suchá a odtržená od praxe,” doplňují se Silvie Ingrová a Pavlína Boucníková.

Za přínosnou označil konferenci i Marián Greš, pedagog volného času z Domu dětí a mládeže ASTRA Zlín: „Byla tady řeč o využití matematiky v různých zájmových kroužcích a aplikovat ji do náročnějších digitálních her rozvíjejících matematické myšlení a představivost. To se mi jeví jako vhodná cesta a je dobře, že se tímto odborníci zabývají,” řekl Marián Greš.

O tom, jak lze hodnotit matematickou gramotnost a jak k této problematice přistupuje Česká školní inspekce, hovořili v odpolední části programu Eva Řídká a Dana Tomandlová ze společnosti Cermat.

Reportáž z konference je k dispozici zde.