Hudební distanc na „Pajdě“ – jde to, ale déle už ne!

7. červen 2021
Nejzajímavější školní projekty
Autor/ka článku: Jiří Jablunka
Hudební distanc na „Pajdě“ – jde to, ale déle už ne!

Rád bych věřil, že se s letním namlsáním opět nepřipravíme o možnost živého zpěvu a muzicírování a kvůli další vlně pandemie zase neskončíme u distanční výuky hudební výchovy. I když to samé jsme si mysleli před rokem a jak to dopadlo? Ne, cílem článku nebude nadávání ani postesk. Tímto příspěvkem bych se rád zamyslel nad uplynulými měsíci, které bohužel zasáhly dva školní roky jinak úplně běžného a zajetého studia na naší škole. Poučili jsme se z loňské jarní nepřipravenosti a pustili se do vysílání. Jsou z nás youtubeři, improvizátoři, zběhlí tvůrci her a kvízů, kameramani i střihači.

Během říjnových dnů 2020 výuka přechází do virtuálního prostředí a našich již ze srpna připravených Google Classroom. Vygenerované odkazy „meetů“ z jednotlivých předmětů zahlcují sítě ve škole i doma. Rozjíždíme nový styl vyučování a všichni hledáme řešení. Někdy i spojení, které se vytrácí. Brzy nacházíme společnou řeč i zpěv alespoň na dálku, z pozitivních věcí se nejvíce jeví přehlednost a dostupnost sdílených materiálů i zadávání a kontrola jednotlivých úkolů. Opustili jsme nekonečná vlákna emailových komunikací a zdá se, že vše bude jednodušší.

Prázdná hudebna pro 100 lidí – největší třída ve škole – zeje prázdnotou den co den. Až na mě v ICT koutku dříve zvaném katedra. Technické zázemí s digitálním pianem, videokamerou a dalšími pomůckami doplňují knihy, CD, poznámky a přípravy pro jednotlivé předměty a třídy. Hudební výchova s metodikou zažívá převrat v podobě pokusu, zda se dá někam posunout naše společné – a přesto osamocené – rytmizování, zpívání, instrumentální či pohybové činnosti. Poslech hudby jistě vyjde, ale hlavně, ať se to moc „neseká“. To byla asi častá prosba učitele na začátku každé lekce. Vzájemnou motivací jsem se se žáky vítali na každé online hodině a neztráceli čas. Zvládli jsme postupně celý tematický plán pro daný školní rok splnit. Praktické úkoly jsme realizovali nejprve velmi obezřetně, nakonec došlo i k nahrávání metodických výstupů a zajímavé tematické hodiny jako Karneval a masopust v hudbě, Folklor u nás doma nebo jiná zadání v rámci plynoucího ročního období. I díky dobrému nasazení distančního rozvrhu, možnosti vyučovat z vybavených učeben přímo ve škole, průběžně vedené komunikaci všech zainteresovaných. Vše se vším vždy souvisí.

Už v březnu 2020 jsme připravili pro naše potřeby webové stránky Hudebka na Pajdě s inspirací k výuce hudebních předmětů a letos k tomu přibyl nový virtuální prostor Hudební distanc s vlastními autorskými materiály. I tam jsme odkazovali naše žáky a studenty, mohou zde čerpat mnoho zajímavých nápadů. Stejně tak to využily posluchačky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, se kterými jsme absolvovali dvouměsíční distanční praxi. Ta byla v hodinách středoškoláků velmi přínosná a obohacující ve všech směrech. Zjistili jsme, že jde dělat hudebka online, jen to nesmí trvat věčně!

Nejsem skladatel. Během podzimních lockdown prázdnin jsem se zamiloval do notového sešitu a sem tam nějakou melodii začal zapisovat. Hledal jsem texty nebo jsme doma vymýšleli, co nás napadalo. Vzhledem k mému kroužku „Hudbánky“, kde společně muzicírují předškoláci se svými rodiči, jsem stejně potřeboval i něco víc, než jen rozeslat stažené noty a nahranou písničku k domácí lekci. Navíc se to dá výborně propojit i při výuce budoucích učitelů jak v metodice, tak při hře z listu – ať už na klavír, kytaru či zobcovou flétnu. Nakonec těch písní vzniklo 21 a svým obsahem vydrží „sKOROna CELÝ ROK“. Společně se sedmiletým synem, který vyrostl na těchto kurzech, jsme se rozhodli natáčet video-lekce pro děti a jejich rodiče a nabídnout jim jednou za čas kus naší živé muziky včetně nápadů, co by se s písničkou dalo dělat. Netušili jsme, že vznikne 10 domácích lekcí, které budou trvalou vzpomínkou nejen na tento divný školní rok, ale také na společně strávené chvíle v kruhu rodinném. (YouTube kanál Hudbánky Jiřího Jablunky). Na všem se musí hledat to pozitivní a o to šlo i nám. Dokazují to milé komentáře i počet zhlédnutí nejen v našem okolí, ale i ve školských zařízeních. Potěšili jsme naše kamarády, ale i mnohé paní učitelky včetně bývalých absolventek, pro které bylo zapnutí videa jedinou možností k výuce hudební výchovy. A pro budoucí učitelky to byla jedna z cest, jak tvořit distanční materiály.

Kromě probíraného učiva na SPgŠ, kdy se především 1. ročník seznamuje s teorií, na druháky se valí metodika předškolní hudební výchovy a 3. i 4. ročník cestuje v čase hudebních dějin, jsme se zaměřili na propojení teorie s praxí díky tematickým kvízům, které jsem začal připravovat už mezi vánočními svátky. K těmto dnům patří bezesporu pohádky, v nichž je mnoho krásných písniček. To byl impuls pro tvorbu dvou pohádkových křížovek a měl jsem velkou radost, když mi chodily zprávy od přátel napříč vlastí, že to s oblibou ve výuce používají nebo to jejich dítě mělo za úkol od své paní učitelky na různých typech škol. Následovaly kvízy k hudební nauce, dějinám hudby a další. Z těch tematicky laděných stojí za zmínku „Hudební LOVEní“ – valentýnské kvízy o lásce, „Voda v hudbě – hudba ve vodě“ s činnostmi nabízenými v rámci Světového dne vody, Hudební Den Země či poslední „Mámino májové muzikvízování“ k svátku matek.

Při tvorbě interaktivních her jsem si oblíbil několik aplikací, např. LearningApps.org, Wordwall.net, Flippity.net. Pak jsem se odvážil i k tvorbě únikovek pomocí Google Slides. Díky mnoha skvělým webinářům a sdílením na sociálních sítích ve veřejných i soukromých skupinách kolegů učitelů se dalo z nabídnutých novinek vybrat takřka na míru. Pro ty, kteří stále nevěděli, co dělat, se uskutečnila řada inspirativních online setkání, které realizovala například Společnost pro hudební výchovu (Konference HV pro 3. tisíciletí) nebo Asociace učitelů hudební výchovy. Škoda jen, že ne všichni mohli na základních a středních školách výuku přímo online realizovat nebo alespoň asynchronně zadávat. Absence výchov a praktických předmětů – především komunikace, hudební i pohybová bariéra – byly znát už i u květnových přijímacích zkoušek. A to i přes naši snahu v podobě přípravného online kurzu na zkoušku z hudebních a jazykových předpokladů. Dopady budou mít jistě neblahý vliv i v dalších letech, které mají být navíc ve znamení ukrojení části hodin třeba i hudební výchovy na úkor narůstající revoluci v Informatice. Jistě to pedagogická veřejnost zaznamenává na mnoha místech, ale nebyl bych tak skeptický. Věřím v to, že se najdou rozumní ředitelé i učitelé a nevytlačí z učebních plánů tolik potřebné výchovy z oblasti Umění a kultura.

Závěrečným koncertem, podle dlouholeté tradice, jsem se nerozloučil už s druhou sborovou třídou. Naplánované akce našeho Dívčího pěveckého sboru Střední pedagogické školy Kroměříž, z toho některé přeložené natřikrát, stále neproběhly. Zavzpomínat na prozpívaná léta se povedlo prostřednictvím několika videí. Nejvíce chyběla atmosféra vánočních koncertů a v archivech se naštěstí našlo dost audiovizuálních záznamů, kterými jsme se alespoň virtuálně spojili. V tomto roce 2021 si máme připomenout i 55. výročí založení tělesa, zavzpomínat na předchozí dirigentské osobnosti Vlastimila Válka a Jana Štěpánka. Jakým způsobem to ale bude, to zatím nikdo netuší. Hnacím motorem v práci sbormistrů byla jistě mnohá online setkání Klubu sbormistrů z dílny NIPOS-ARTAMA. Nikdo nefňukal, každý a kreativně vymýšlel alespoň online. Navíc jsme sdíleli stejné problémy a nezáleží na tom, jaký sbor kdo vede, ani přes jakou aplikaci. Všechny nás ale jistě k další práci povzbudí konečně živý letní týdenní kurz, na který se již nyní těšíme.

Tipů, jak na distanční výuku, existuje už nepřeberné množství. Každý si mohl vybrat. Důležité je chtít se někam posunout, i když je to čas a práce navíc. Tvořivý učitel, kterého práce baví, bude chtít být tvořivý a spokojený i na dálku. Jinak to ani není možné dlouhodobě udržet. Jen z toho nesmí být nekonečný seriál s nevalným scénářem. Přeji nám všem, ať máme už brzy zase pocit, že něco musí skončit, aby něco nového mohlo konečně začít!

Mgr. Jiří Jablunka, učitel Hv, sbormistr Dívčího pěveckého sboru SPgŠ Kroměříž