Hodnocení v individualizované výuce v základním vzdělávání, Úterý 6. 10. 2020, 18:00

1. říjen 2020
Webináře
Autor/ka článku: RVP
Hodnocení v individualizované výuce v základním vzdělávání, Úterý 6. 10. 2020, 18:00

Co umožňuje tzv. plánování pozpátku, kdy od jasného cílového stavu plánujeme postupné kroky, jejich průběžné vyhodnocování a poskytování efektivní zpětné vazby? Lektor: PhDr. Karel Starý, Ph.D.

Výukové cíle mohou dobře pomáhat jako nástroj plánování a hodnocení učení. Dobře formulované cíle vyjadřují, jak se naučené znalosti, dovednosti a postoje budou projevovat u žáků. To umožňuje tzv. plánování pozpátku, kdy od jasného cílového stavu plánujeme postupné kroky, jejich průběžné vyhodnocování a poskytování efektivní zpětné vazby, které žákům adresně ukazuje, jak mají postupovat dál, aby dosáhli úspěchu.

Lektor:

PhDr. Karel Starý, Ph.D.


Co potřebujete k účasti na online setkání?

  • počítač připojený na internet
  • bedničky nebo sluchátka

Vstup do místnosti se otevře zhruba 15 minut před začátkem dole na této stránce. Pokud budete na stránce čekat, prosíme, zkuste občas obnovit stránku (zmáčkněte klávesu F5).