Hledáme dítě Česka 2022

6. září 2022
Soutěže a olympiády
Autor/ka článku: Jana Cenková
Hledáme dítě Česka 2022

Česká pobočka Dětského fondu OSN – UNICEF vyhlašuje anketu Dítě Česka za účelem ocenění smysluplné činnosti českých dětí.

Jak probíhá anketa?

UNICEF vybere z přihlášených účastníků 20 finalistů, a to 10 dívek a 10 chlapců. Každý z porotců dále bude mít možnost z přihlášených účastníků vybrat nad rámec finalistů jednoho chlapce a jednu dívku, kterým udělí tzv. divokou kartu do finále.

O vítězi ankety rozhodne porota, která každému z jednotlivých finalistů udělí 1 až 10 bodů. Body udělené každému dítěti od všech porotců se sčítají. Dítětem Česka se stanou dvě děti: chlapec s nejvyšším počtem bodů přidělených mu všemi porotci, a dívka s nejvyšším počtem bodů přidělených jí všemi porotci.

Co bude porota hodnotit?

 • prokázanou činnost ve prospěch potřebných, životního prostředí, společenských hodnot, inovací pro budoucnost (může jít o zcela malé, lokální aktivity nebo velké činy pro celý svět)
 • nadání, talent, školní výsledky
 • schopnosti motivovat a inspirovat vrstevníky, být příkladem, pozitivně vést druhé
 • potenciál do budoucnosti
 • mezinárodní potenciál

Co čeká vítěze?

 • osobní setkání a interakce s porotci
 • vlastní blog a prostor na webu a profilech UNICEF ČR pro své názory a pohledy
 • propojení v rámci mezinárodní sítě UNICEF
 • publicita v partnerských médiích

Kdo může být nominován?

 • Všechny děti nebo mladí lidé, kteří splňují tato kritéria:
 • věk do 17 let (v době vyhlášení výsledků ankety)
 • české občanství nebo trvalý pobyt v ČR

Jak nominovat?

Pro nominaci do ankety je potřeba vyplnit nominaci na webu www.diteceska.cz. Pro úspěšné odeslání nominace je potřeba přiložit oskenovaný/vyfocený podepsaný souhlas zákonného zástupce nejpozději do 30. 9. 2022.

Před přihlášením si prosím pozorně přečtěte tyto Pravidla ankety a Zásady ochrany osobních údajů. V případě dotazů nás prosím kontaktujte na e-mailu: diteceska@unicef.cz.

Více informací najdete na webu www.diteceska.cz.