HistoryLab

31. srpen 2021
Společenské vědy a umění
Autor/ka článku: Martina Němcová
HistoryLab

HistoryLab podporuje badatelskou výuku s historickými prameny v dějepise. Zaměřuje se na 20. století. Nabízí učitelům a žákům bezpečné prostředí, v němž mohou tvořivě pracovat a nebát se chyby. Díky tomu si hravou formou osvojují dovednosti a principy historického myšlení, čímž rozvíjejí svou historickou gramotnost.

Pokročilé vyhledávání cvičení & časová osa

Možnost filtrování umožňuje učitelům procházet katalog cvičení dle klíčových slov. Cvičení můžete vybírat podle učiva vymezeného v RVP, tématu, oblasti historického myšlení, rozvíjené dovednosti či náročnosti. Fulltextové vyhledávání urychlí přístup ke konkrétnímu cvičení. Časová osa umožňuje intuitivní vyhledávání dle chronologie.

Plánování výuky & správa výsledků

HistoryLab nabízí učitelům jednoduché prostředí pro plánování a organizaci výuky, které umožňuje správu tříd, hromadné zadávání cvičení žákům, evidenci výsledků práce i zpětnou vazbu na odevzdaná cvičení.

Aplikace Historylab je vyvíjena v rámci projektu „Historylab: využití technologií k rozvoji historické gramotnosti“ č. TL01000046, řešeného s finanční podporou Technologické agentury ČR. Na vývoji aplikace spolupracuje od roku 2016 řada institucí, které usilují o efektivní využití digitálních technologií při inovaci výuky dějepisu. Mimo rámec projektu TAČR spolupracují s konsorciem i další partneři např. Český rozhlas, Ústav pro studium totalitních režimů, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a další.

HistoryLab: https://historylab.cz/