Gymnazisté z Holešova v jazycích porazili zbytek České republiky

13. prosinec 2021
Nejzajímavější školní projekty
Autor/ka článku: Janka Čikelová
Gymnazisté z Holešova v jazycích porazili zbytek České republiky

Žáci kvinty z Gymnázia Ladislava Jaroše v Holešově zvítězili v celostátním kole online soutěže Jazykový WocaBee šampionát. Třetí ročník soutěže probíhal pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Titul celostátních šampiónů získali žáci z Holešova v konkurenci 22 328 žáků z 1821 tříd z celé České republiky.  Během trvání soutěže se naučili 254 slovíček. Od pondělí 13. prosince si žáci z Holešova změří své síly v učení cizích jazyků s nejlepšími ze Slovenska v bonusovém česko-slovenském finále.

Soutěž Jazykový WocaBee šampionát se na českých základních a středních školách uskutečnila v termínu 20. 10. – 24. 11. 2021. Soutěž probíhala výhradně online v aplikaci WocaBee k učení cizích slovíček a kritériem hodnocení v jednotlivých kolech soutěže byla píle žáků v učení se nové slovní zásoby. O té vypovídají body získané za procvičování slovíček v aplikaci, tzv. WocaPoints. Vítězí třídy, které získají nejvyšší průměrný počet WocaPoints na jednoho žáka. V šampionátě tak třída soutěží jako tým a v jazycích se zlepšují všichni žáci.

Do čtvrtého ročníku Jazykového WocaBee šampionátu v České republice se zapojilo 22 328 žáků z 1821 tříd základních a středních škol. Po vítězství v okresním a krajském kole se šampióny České republiky v učení cizích jazyků stali žáci kvinty z Gymnázia Ladislava Jaroše v Holešově pod vedením své paní učitelky anglického jazyka Marie Otépkové. Díky své motivaci se žáci během trvání šampionátu naučili až 254 nových anglických slovíček. Každý z žáků v celostátním kole získal v průměru denně 3903 WocaPoints. Pro lepší představu – každá správná odpověď při procvičování slovíček znamená zisk přibližně 2 WocaPoints.

Paní učitelka M. Otépková hodnotí výkon a motivaci svých žáků v soutěži následovně: „Jsem velmi ráda, že i přes prvotní ostych, se žákům podařilo šampionátem probojovat až do celostátního kola a nakonec i zvítězit. Motivací pro ně byly nejen zajímavé ceny v jednotlivých kolech, ale hlavně možnost týmové spolupráce a vzájemné podpory.”

Slavnostní vyhodnocení celostátního kola šampionátu se uskutečnilo v pátek 10. 12. 2021 online za účasti Ing. Mgr. Zuzany Fišerové, PhD., radní pro oblast kultury a školství Zlínského kraje. „Blahopřeji žákům a žákyním Gymnázia Ladislava Jaroše v Holešově k úspěchu v soutěži Jazykový WocaBee šampionát. Zapojování do soutěží a dalších akcí podporujících jazykové vzdělávání vnímám jako velmi důležité,“ sdělila Z. Fišerová. „Zlínský kraj dlouhodobě reflektuje stále se zvyšující potřebu dětí i dospělých aktivně využívat cizí jazyk. Aktuálně se soustředíme zejména na rozvoj všech jazykových dovedností s důrazem na zvyšování komunikativní úrovně, rozšiřování odborných jazykových znalostí (zejména slovní zásoby) podle aktuálních potřeb zaměstnavatelů a podporu vícejazyčnosti v souvislosti s procesy globalizace a regionalizace,“ doplnila radní.

Ředitel Gymnázia Ladislava Jaroše v Holešově PaeDr. Zdeněk Janalík o úspěchu své školy v celostátním kole jazykové soutěže řekl: „Z úspěchu našich studentů mám samozřejmě velkou radost. Děkuji jim, a také našim učitelům, za výbornou reprezentaci školy, ale především mně těší, že se dokázali prosadit v celostátní konkurenci. Znalost cizího jazyka patří v současné době k jedné ze základních kompetencí důležitých pro život. Výsledek je tak pro nás učitele i pro žáky důležitý signál, že ve výuce cizích jazyků jdeme správnou cestou, a to i s efektivním využíváním moderních technologií ve vyučování.“

Vítězové z Holešova se v termínu 13. – 15. prosince 2021 setkají s nejlepší třídou ze Slovenska, se žáky 3.B. z Gymnázia Janka Kráľa ve Zlatých Moravcích, v závěrečném česko-slovenském finále šampionátu. V soutěži opět zvítězí ti, kteří budou při procvičování slovíček motivovanější.

Na druhém místě v celostátním kole Jazykového WocaBee šampionátu v České republice se umístili žáci 4. třídy ze ZŠ a MŠ Křelov – Břuchotín v okrese Olomouc pod vedením paní učitelky Daniely Staňkové. Třetí místo obsadili žáci 5.C z ZŠ a MŠ Jana Husa v Písku pod vedením paní učitelky Jany Velátové.

Organizátor soutěže a autor aplikace WocaBee Michal Ošvát hodnotí třetí ročník soutěže následovně: „Vítězům celostátního kola Jazykového WocaBee šampionátu srdečně blahopřejeme, podali skutečně skvělý výkon. Ve WocaBee však máme dobrý pocit nejen z vítězství nejlepších, ale nejvíce z toho, že díky šampionátu jsme motivovali tisíce dětí k učení se cizího jazyka moderním způsobem. Věříme, že je to posune dál ve znalosti jazyků, které jsou pro jejich budoucnost velmi důležité.“

Celkové výsledky soutěže jsou dostupné na webu soutěže Wocabee.

——
WocaBee je webová online aplikace pro učení cizích slovíček, která je dostupná na www.wocabee.app. Učitel průběžně zadává do aplikace balíčky slovíček, které se mají žáci naučit a doma procvičovat. Ve standardní verzi určené pro žáky od 3. ročníku základních škol až po maturanty si žáci slovíčka procvičují prostřednictvím 8 různých procvičovacích metod. Učitel zde má možnost spustit písemky, které jsou ihned automaticky vyhodnoceny, nebo spustit pro žáky ze slovíček online hru. Ve verzi pro děti ve věku 4-7 let se žáci učí novou slovní zásobu prostřednictvím obrázků a zvuků. Aplikace se každému individuálně přizpůsobuje podle toho, ve kterých slovíčkách dělá žák chyby – využívá tzv. umělou inteligenci. WocaBee se na českých školách používá od podzimu 2018. Aplikaci již využilo téměř 300 000 žáků a učitelů v České republice i v zahraničí, přičemž průměrné hodnocení představuje 5 z 5.