Fyzikální měření v praxi – nosné téma setkání vyučujících předmětu fyzika na SŠ

1. duben 2019
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Dagmar Kučerová
Fyzikální měření v praxi – nosné téma setkání vyučujících předmětu fyzika na SŠ

Ve středu 27. března 2019 se setkali středoškolští učitelé fyziky ve Střední škole průmyslové, hotelové a zdravotnické v Uherském Hradišti. Hlavní náplní setkání bylo sdílení dobrých zkušeností s fyzikálními měřeními.

Ing. Dušan Pelech vysvětlil účastníkům metodiku a postupy při provádění elektrotechnických měření, předvedl několik konkrétních měření i následné zpracování protokolů i jejich hodnocení.

Ing. Ladislav Famfulík prakticky předvedl metody kontroly měření ve strojírenství – tahovou zkoušku a její vyhodnocení, vrubovou zkoušku. Většina účastníků zde poprvé viděla metrový mikrometr.

Ing. Jana Horáková podrobně vysvětlila a předvedla metody výuky teorie i praxe PLC, vysvětlila fyzikální princip fungování čidel, účastníci si vyzkoušeli programování čidel na připravených modelech.

Všichni přítomní byli s průběhem a obsahem setkání velmi spokojeni. Viděli praktické využití teorie, kterou běžně vyučují. Někteří by si dokonce přáli přivést sem své žáky na exkurzi, případně na laboratorní měření.

Z diskuze jednoznačně vyplynulo, že laboratorní měření ve fyzice jsou nutná k získání praktických dovedností. Většina učitelů dává přednost zpracování protokolu z měření do sešitu před zpracováním na PC.

Velká spokojenost byla také s občerstvením, které na setkání připravili žáci hotelové školy.

Myslím, že setkání na SŠPHZ v Uherském Hradišti bylo přínosné pro všechny přítomné. Všem organizátorům patří velké poděkování za přípravu, práci a profesionální přístup.

RNDr. Dagmar Kučerová, vedoucí sekce SŠ Pedagogického kabinetu Fyzika

OPVVV logo.png