Future Leaders Exchange (FLEX)

8. říjen 2021
Vzdělávání v zahraničí
Autor článku: Kateřina Šantúrová
Future Leaders Exchange (FLEX)

Chcete si vyzkoušet život amerického teenagera? Bydlet rok v americké hostitelské rodině a studovat na americké střední škole? Zabojujte o stipendium FLEX, které plně hradí Ministerstvo zahraničí USA. Nejpozději můžete přihlášku podat 15. října 2021.

Future Leaders Exchange neboli FLEX je roční stipendijní program pro středoškoláky z dvaadvaceti evropských a asijských zemí, který plně hradí Odbor pro vzdělávací a kulturní záležitosti Ministerstva zahraničí USA.

Zájemkyně a zájemci mohou o stipendium FLEX zabojovat ve výběrovém řízení, jehož první kolo se každoročně koná v září a říjnu. Spočívá v tom, že studenti vyplní a odešlou on-line přihlášku na stránkách American Councils.

Mají na to deset dní od chvíle, kdy si ji otevřou. Nejpozději mohou přihlášku podat 15. října, kdy je letos uzávěrka prvního kola. Po odeslání přihlášky následuje ještě jeden krok. Uchazeči a uchazečky mají 72 hodin na absolvování krátkého on-line testu z angličtiny.

Studenty, kteří postoupí do druhého kola, pak čeká psaní tří esejí, pohovor a podrobná přihláška. Jestli budou semifinálové pohovory probíhat virtuálně nebo prezenčně, se bude odvíjet od aktuální epidemické situace v České republice.

Výběr stipendistek a stipendistů probíhá na základě jejich dovedností a připravenosti zvládnout roční pobyt v cizině. Znalost anglického jazyka je důležitým, ale zdaleka ne jediným kritériem výběru. Uchazeči musí také prokázat zdravotní způsobilost pro účast v programu.

Vybrané studentky a studenty čeká pobyt v amerických rodinách, které je hostí bez nároku na honorář, a studium na místní střední škole.

Držitele stipendia informujeme o přijetí do programu nejpozději do poloviny května. V červnu nebo červenci se účastní několikadenního předodjezdového kurzu a do USA cestují v červenci nebo srpnu. Studenti se domů vrací v květnu nebo červnu následujícího roku.

Stipendisté programu FLEX se musí po jeho ukončení vrátit do Česka k datu, které jim určí organizace American Councils. Americké vízum udělené za účelem účasti v programu FLEX není možné měnit nebo prodloužit.

 Kdo se může hlásit na školní rok 2022–23?

 • občané a občanky České republiky, kteří se narodili mezi 15. 7. 2004 a 15. 7. 2007
 • v době přihlášky studují v 1. nebo 2. ročníku střední školy v Česku (nebo v odpovídajícím ročníku víceletého gymnázia)
 • mají dobrý prospěch a domluví se anglicky
 • nepobývali v USA v součtu déle než 90 dní za posledních pět let

FLEX velmi vítá přihlášky studentů se zdravotním postižením, kteří se mohou hlásit i ve třetím ročníku střední školy. Programu se každý rok účastní přibližně 20 zdravotně postižených středoškoláků.

Co FLEX stipendistům hradí?

 • cestu z místa bydliště v Česku do USA a zpět
 • měsíční stipendium určené na společenské aktivity a nákup základních osobních potřeb (např. osobní hygienické potřeby)
 • umístění v prověřené hostitelské rodině na jeden školní rok
  a studium na americké střední škole
 • přípravná školení před odjezdem do USA a po návratu do Česka
 • aktivity v místě pobytu v USA
 • zdravotní pojištění, které nepokrývá zubní zdravotní péči a zdravotní péči spojenou s již existujícím nebo chronickým onemocněním

Co stipendium nepokrývá?

 • náklady na získání cestovního pasu
 • osobní útratu nad rámec měsíčního kapesného
 • náklady na nadměrná cestovní zavazadla
 • náklady na telefon a internetové připojení v USA

 K čemu je FLEX dobrý?

Stipendisté mají šanci poznat americký životní styl a kulturu a seznámit svou hostitelskou rodinu a americké spolužáky a učitele s kulturou a historií své země.

Studenti se vracejí domů samostatnější a připravenější na život v dnes stále více propojeném světě. Získávají cit k odlišnostem jiných kultur a během pobytu si vytvářejí pevná, dlouhotrvající pouta k hostitelské rodině a novým kamarádům.

Co zvážit, než podám přihlášku?

Zájemci o program FLEX by si měli uvědomit, že jim roční pobyt v zahraničí může zkomplikovat studium v Česku.

Učební plány a předměty na amerických středních školách se výrazně liší od těch českých. Může se stát, že domovská střední škola studium v USA neuzná nebo bude po stipendistech požadovat složení rozdílových zkoušek.

Zájemci by si měli ve své české střední škole zjistit, zda budou muset opakovat ročník, případně za jakých podmínek budou moct pokračovat ve studiu se svou třídou.

Pod článkem je leták s informacemi o programu FLEX. Studenti a jejich rodiče najdou podrobnosti o stipendiu a výběrovém řízení na českém webu American Councils, kde je mimo jiné video návod jak si poradit s přihláškou. Najdou nás také na Facebooku a Instagramu.

Kontaktní osoba: Kateřina Šantúrová, tel: +420 605 187 451, e-mail: ksanturova@americancouncils.org

Soubory ke stažení