Fotografická soutěž “Chemie objektivem”

8. prosinec 2020
Soutěže a olympiády
Autor/ka článku: Růžena Borková
Fotografická soutěž “Chemie objektivem”

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město u příležitosti Mezinárodního roku chemie v roce 2011 vyhlásila první ročník fotografické soutěže CHEMIE OBJEKTIVEM s cílem podpořit a posílit motivaci žáků ke studiu přírodních věd na středních a vysokých školách.

Soutěž se setkala s pozitivním ohlasem. Zájem škol a žáků o tuto soutěž nadále podporujeme a v letošním roce vyhlašujeme již desátý ročník s tématem KARBOXYLOVÉ KYSELINY – výskyt, použití

Věkové kategorie:

  1. kategorie – žáci základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
  2. kategorie – žáci středních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Pravidla soutěže:

Autor může přihlásit do soutěže nejvýše 2 vlastní fotografie ve formátu JPG. Fotografie zasílejte elektronickou formou společně s elektronickou kopií/fotokopií vyplněné přihlášky včetně podpisů na adresu chemie.objektivem@sosgsm.cz do 28. února 2021.

Každý soutěžní snímek musí být doplněn názvem snímku a chemickým komentářem dle pokynů v přihlášce. Soutěžící odesláním přihlášky souhlasí s pravidly soutěže a s dalším zveřejňováním fotografií vyhlašovatelem a potvrzuje, že snímky zaslané do soutěže neporušují práva a zákony platné v České republice.

Vyhodnocení:

Odborná komise bodově zhodnotí námět, zpracování, název snímku a chemický komentář dle pokynů v přihlášce. V každé kategorii budou vybrány tři vítězné fotografie, případně budou udělena čestná uznání. Rozhodnutí poroty je konečné.

Vyhlášení výsledků proběhne do 31. března 2021 a výherci budou pořadatelem kontaktováni. Výsledky zveřejníme na www.sosgsm.cz. Nejlepší snímky budou vystaveny na výstavě v prostorách Krajského úřadu Zlínského kraje a vítězům budou na vernisáži této výstavy předány ceny.

Soutěžící 1. kategorie – žáci základních škol získají 3 body v přijímacím řízení ke studiu do 1. ročníku školního roku 2021/2022 všech oborů naší školy dle Kritérií přijímacího řízení, splní-li pravidla soutěže.

 

Kontakty:

Ing. Růžena Borková
​tel.: 572 420 218, 735 746 555
Email: chemie.objektivem@sosgsm.cz​