Fórum Škola pro firmu – firma pro školu

25. září 2018
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor/ka článku: Jana Galová
Fórum Škola pro firmu – firma pro školu

Zlínský kraj zve na diskuzní seminář zaměřený na téma polytechnického a odborného vzdělávání Fórum Škola PRO firmu – Firma PRO školu, který se uskuteční ve čtvrtek 4. října ve Zlíně v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.

Fórum bude organizováno formou panelových diskuzí na aktuální témata, kde účastníky panelů budou zástupci organizací, kterých se daná problematika dotýká. Během každé panelové diskuze budou moci účastníci akce položit dotazy k tématu diskutujícím v panelu.

Akce je určena ředitelům škol, kariérovým poradcům, zástupcům zaměstnavatelů, asociací a zájmových sdružení a odborné veřejnosti.

Fórum se uskuteční v Malém sále Kongresového centra Zlín dne 4. 10. 2018 od 9:00 hodin. Účast na akci je bezplatná.

Fórum Škola PRO firmu – Firma PRO školu se koná jako součást akce Veletrh práce a vzdělávání, který organizuje Krajská hospodářská komora Zlínského kraje ve Velkém sále Kongresového centra Zlín ve dnech 4. a 5. 10. 2018.

Potvrďte prosím svou účast na e-mail jitka.simkova@kr-zlinsky.cz do 27. 9. 2018.