Fondy EHP vyhlašují novou výzvu

6. říjen 2021
Mezinárodní spolupráce ve školství a vzdělávání
Autor článku: Dům zahraniční spolupráce
Fondy EHP vyhlašují novou výzvu

Zajímá vás spolupráce s partnery z Islandu, Lichtenštejnska nebo Norska a hledáte finance na společný projekt? Přihlaste se do výzvy programu Vzdělávání Fondů EHP. Termín pro zasílání grantových žádostí na projekty institucionální spolupráce je 16. února 2022. Už během října a listopadu proběhnou webináře, kde zjistíte, jak projekty naplánovat, abyste s žádostí uspěli.

Projekty mají posílit institucionální spolupráci mezi českými institucemi a institucemi z donorských zemí na všech úrovních vzdělávání. Zvláštní důraz je přitom kladen na témata demokracie, aktivního občanství a inkluzivního vzdělávání.

Plánovaný termín vyhlášení čtvrtého kola je 15. října 2021.

Cíle projektů 

Projekty mají posílit internacionalizaci a spolupráci mezi partnerskými institucemi a měly by mít také dopad na výuku. Cílem je aplikovat nové výukové metody a postupy, které budou lépe reagovat na potřeby studentů a žáků.

Kdo si může požádat o projekt? 

  • České mateřské, základní a střední školy uvedené v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
  • České instituce terciárního vzdělávání s ECHE (Erasmus Charter for Higher Education)

Kdo může být partnerem projektu? 

  • Instituce/organizace z České republiky a donorských států
  • Instituce/organizace z dalších zemí, které jsou příjemci Fondů EHP, se mohou projektu účastnit bez nároku na finanční podporu

V rámci projektu je možné: 

  • Inovovat a vytvářet kurikula, společné studijní programy a kurzy
  • Pořádat aktivity vzájemného učení (workshopy, semináře, kulaté stoly), kde budou zaměstnanci zapojených institucí sdílet inovativní metody a příklady dobré praxe ve vzdělávání

Výstupy projektu jsou například učební plány, společné studijní programy, výukové materiály, studie, workshopy, uspořádané aktivity vzájemného učení a vyzkoušení nových metod ve výuce.

Projekty zaměřené na demokracii, aktivní občanství a inkluzivní vzdělávání budou upřednostněny ve výběrovém procesu.

Jak najít partnerskou instituci pro svůj projekt?

Užitečný návod najdete v souboru ke stažení níže.

Webináře ke čtvrté výzvě

Webináře jsou určené pro zájemce z mateřských, základních, středních i vysokých škol, zástupce veřejných institucí, krajů a zřizovatelů škol a jsou rozdělené do dvou částí (první se zabývá náplní projektů, druhá pak financováním), při registraci si můžete u každé zvolit ze dvou termínů.

ČÁST 1 / PROJEKTY INSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE A JEJICH MOŽNOSTI

19. října 2021 / 14:00 – 16:00

nebo

22. listopadu / 14:00 – 16:00

ČÁST 2 / FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ A PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI

21. října 2021 / 14:00 – 16:00

nebo

23. listopadu / 14:00 – 16:00

Registrujte se vždy nejpozději dva dny před konáním webináře online na stránkách Domu zahraniční spolupráce. Podrobnosti k  webinářům jsou v souboru ke stažení níže.

V případě dotazů kontaktujte odpovědné pracovníky na e-mailu eeagrants@dzs.cz.