Fondy EHP vyhlašují výzvu pro Projekty institucionální spolupráce

5. leden 2022
Mezinárodní spolupráce ve školství a vzdělávání
Autor/ka článku: Dům zahraniční spolupráce
Fondy EHP vyhlašují výzvu pro Projekty institucionální spolupráce

Webinář k vyplnění projektové žádosti 13. 1. 2022. Zajímá vás spolupráce s partnery z Islandu, Lichtenštejnska nebo Norska a hledáte finance na společný projekt? Přihlaste se do výzvy programu Vzdělávání Fondů EHP. Termín pro zasílání grantových žádostí je 16. února 2022.

Projekty mají posílit institucionální spolupráci mezi českými institucemi a institucemi z donorských zemí na všech úrovních vzdělávání. Zvláštní důraz je přitom kladen na témata demokracie, aktivního občanství a inkluzivního vzdělávání.

Cíle projektů 

Projekty mají posílit internacionalizaci a spolupráci mezi partnerskými institucemi a měly by mít také dopad na výuku. Cílem je aplikovat nové výukové metody a postupy, které budou lépe reagovat na potřeby studentů a žáků.

Kdo si může požádat o projekt? 

 • České mateřské, základní a střední školy uvedené v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
 • České instituce terciárního vzdělávání s ECHE (Erasmus Charter for Higher Education)

Kdo může být partnerem projektu? 

 • Instituce/organizace z České republiky a donorských států
 • Instituce/organizace z dalších zemí, které jsou příjemci Fondů EHP, se mohou projektu účastnit bez nároku na finanční podporu

V rámci projektu je možné: 

 • Inovovat a vytvářet kurikula, společné studijní programy a kurzy
 • Pořádat aktivity vzájemného učení (workshopy, semináře, kulaté stoly), kde budou zaměstnanci zapojených institucí sdílet inovativní metody a příklady dobré praxe ve vzdělávání

Výstupy projektu jsou například učební plány, společné studijní programy, výukové materiály, studie, workshopy, uspořádané aktivity vzájemného učení a vyzkoušení nových metod ve výuce.

Projekty zaměřené na demokracii, aktivní občanství a inkluzivní vzdělávání budou upřednostněny ve výběrovém procesu.

Fondy EHP: Webinář k vyplňování online žádosti

Připravujete žádost o projekt institucionální spolupráce Fondů EHP, ale nevíte si rady s on-line aplikací pro podávání žádosti? Pak je tu pro vás tento webinář. Dozvíte se  jak se zaregistrovat do aplikace, jak vyplnit žádost včetně příloh, jak si v žádosti nastavit projektové aktivity a jak žádost předložit.

Online registrace na webu DZS je otevřena do 11. 1. 2022.

Postup pro zpracování projektové žádosti

 1. Seznamte se s textem Výzvy a s Příručkou pro žadatele 2021. Najdete zde, které instituce mohou podat žádost o projekt a které instituce se mohou stát partnery, jaké aktivity lze v projektech realizovat, které výdaje jsou způsobilé i detailní popis vyplňování a podávání žádosti. Oba dokumenty jsou ke stažení níže.
 2. Žádost podává česká organizace prostřednictvím online systému na webu DZS.
  S technickou stránkou podávání žádosti Vám pomůže Manuál pro práci s informačním systémem.
  Pro registraci do systému budete potřebovat kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis. Kvalifikované certifikáty vydávají např. První certifikační nebo Česká pošta.
 3. V online systému vyplňte žádost a nahrajte do něj i všechny přílohy, které jsou vyžadované ve výzvě a Příručce pro žadatele 2021.
 4. Využijte vzorové formuláře příloh ke stažení na webu DZS: Letter of IntentWork ProgrammeExternal Consultant. Náhled formuláře žádosti naleznete v části Materiály ke stažení.
 5. Žádost musí podepsat statutární zástupce nebo jím pověřená osoba kvalifikovaným certifikátem pro elektronický podpis. Žádost se podepisuje a předkládá pouze elektronicky prostřednictvím online systému.
 6. Žádost předložte nejpozději do 16. 2. 2022 15:00 SEČ.