Fondy EHP spustily novou výzvu

10. únor 2021
Uncategorized
Autor/ka článku: Dům zahraniční spolupráce
Fondy EHP spustily novou výzvu

Program Vzdělávání Fondů EHP otevřel třetí kolo výzvy pro grantové žádosti na projekty spolupráce s institucemi z Norska, Lichtenštejnska nebo Islandu. Termíny pro podání projektových žádostí jsou stanoveny na únor 2021. Nejbližší termín je pro projety v oblasti odborného vzdělávání a přípravy – 24. 2. 2021.

6. listopadu 2020 bylo vyhlášeno třetí kolo výzev pro Projekty institucionální spolupráce, Projekty mobilit, Projekty odborného vzdělávání a přípravy a pro Projekty inkluzivního vzdělávání. Podrobné informace k jednotlivým typům projektů a k procesu podávání žádostí naleznete níže.

Obecně o Fondech EHP

Fondy EHP podporují spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Umožňují vytvářet společné projekty, sdílet zkušenosti nebo vyjíždět na studijní pobyty a krátkodobé stáže. Do každého projektu musí být zapojena alespoň jedna partnerská organizace z  Islandu, Lichtenštejnska nebo Norska – většinou to bývá škola, ale může se jednat i o soukromou firmu, výzkumné centrum, zdravotní středisko, neziskovou organizaci, kulturní instituci a podobně.

Komu je program určen

 • žáci a studenti
 • učitelé a zaměstnanci škol
 • odborníci ve vzdělávání

Zapojené země

 • Česká republika
 • Norsko
 • Lichtenštejnsko
 • Island

Oblasti programu

 • Projekty institucionální spolupráce
 • Projekty mobilit
 • Projekty odborného vzdělávání
 • Projekty inkluzivního vzdělávání

Projekty schválené v listopadové výzvě budou zahájeny až se školním rokem 2021/2022. Podrobné informace k jednotlivým oblastem programu najdete na stránce Fondů EHP

Jak se přihlásit?

Seznamte se s textem výzvy a s Příručkou pro žadatele 2020. Najdete zde bližší informace o tom, které instituce mohou podat žádost o projekt, které instituce se mohou stát partnery, jaké aktivity můžete v rámci jednotlivých projektů realizovat, které výdaje jsou způsobilé i detailní popis vyplňování a podávání žádosti. Odkazy níže vedou na stránky Domu zahraniční spolupráce, na jednotlivé dokumenty výzev.

3. výzva k předkládání návrhů Projektů institucionální spolupráce
3. výzva k předkládání návrhů Projektů mobilit
3. výzva k předkládání návrhů Projektů odborného vzdělávání
3. výzva k předkládání návrhů Projektů inkluzivního vzdělávání
Příručka pro žadatele 2020

Žádost podává organizace prostřednictvím online systému.
S technickou stránkou podávání žádosti Vám pomůže na stránkách Fondů EHP zveřejněný Manuál pro práci s informačním systémem
Pro registraci do systému budete potřebovat kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis. Kvalifikované certifikáty vydávají např. První certifikační nebo Česká pošta.

V online systému vyplňte žádost a nahrajte do něj i všechny přílohy, které jsou vyžadované ve výzvě a Příručce pro žadatele 2020. Formuláře jsou k dispozici na stránkách Fondů EHP, využijte je:
Letter of IntentWork ProgrammeExternal Consultant.
Náhled formulářů žádosti naleznete v části Materiály ke stažení v části Vzorové formuláře.

Žádost musí podepsat statutární zástupce nebo jím pověřená osoba kvalifikovaným certifikátem pro elektronický podpis. Žádost se podepisuje a předkládá pouze elektronicky prostřednictvím online systému.

Žádost musíte předložit nejpozději do:
Projekty institucionální spolupráce 17.2.2021 15:00
Projekty mobilit 10.2.2021 15:00
Projekty odborného vzdělávání a přípravy 24.2.2021 15:00
Projekty inkluzivního vzdělávání 3.3.2021 15:00

Webinář k třetímu kolu výzev

Přihlaste se na webinář, který pořádá Dům zahraniční spolupráce, a dozvíte se vše o programu i o tom, jak podat žádost o projekt. Webinář je určeny pro zájemce z mateřských, základních, středních i vysokých škol, zástupců veřejných institucí, krajů a zřizovatelů škol a také pro neziskové organizace působící v oblasti školního vzdělávání.

Webinář se uskuteční 19. ledna 2021 od 14 do 16 hodin. Registrační formulář vyplňte nejpozději dva dny před webinářem.