Finanční prostředky na doučování žáků

7. červenec 2021
Krajské a obecní školy
Autor/ka článku: Ludmila Heřmanská
Finanční prostředky na doučování žáků

MŠMT v souvislosti s negativními dopady výluky prezenční výuky způsobenými pandemií covid-19 na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností rozhodlo alokovat základním školám, středním školám a konzervatořím celkem 249 843 366 Kč k pokrytí vyrovnávacích aktivit od září 2021 do konce kalendářního roku 2021.

Finanční prostředky bude škola oprávněna použít primárně za účelem doučování potřebných žáků, sekundárně pak na adaptační a socializační aktivity pro širší kolektivy žáků a studentů. Doučovat mohou nejen pedagogičtí pracovníci daných škol, ale i další odborníci z řad veřejnosti, studenti vysokých škol, popř. dobrovolníci (po uzavření dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti).

Základní školy a nižší stupně gymnázií a konzervatoří obdrží prostředky v závislosti na celkovém počtu žáků a zároveň míry problematicky zapojovaných žáků během distanční výuky. Základní částka činí  148 Kč na žáka školy. Střední školy a konzervatoře pak obdrží prostředky pro doučování a podporu potřebných pouze žáků v závěrečných ročnících. Školy identifikované jako vyžadující vyšší míru podpory pak obdrží částku vyšší v závislosti na znevýhodnění školy. O vyšší míře podpory budou školy informovány.

Podrobnější informace naleznete v červnovém vydání Věstníku MŠMT, ročník LXXVII, sešit 4 a rovněž v příloze.

 

 

Soubory ke stažení