Fakulta humanitních studií UTB slaví obrovský úspěch v soutěži o prestižní cenu EDUína

7. prosinec 2021
Nejzajímavější školní projekty
Autor/ka článku: Ústav školní pedagogiky Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně
Fakulta humanitních studií UTB slaví obrovský úspěch v soutěži o prestižní cenu EDUína

V letošním ročníku soutěže o cenu EDUína, která je každoročně udílena nejlepším projektům v oblasti inovace ve vzdělávání, si nejvyšší ocenění vysloužil projekt Ústavu školní pedagogiky Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně.

Významné ocenění převzali během slavnostního večera 1. 12. 2021 zástupci ÚŠP prof. PaedDr. Adriana Wiegerová a Ph.D., Mgr. et Mgr. Viktor Pacholík, Ph.D. Celému ÚŠP gratulujeme k vynikajícímu výsledku!

EDUín je společnost založená roce 2010, k jejímž činnostem a aktivitám patří mimo jiné předávání aktuálních informací o dění v oblasti vzdělávání, vedení diskusí o otázkách kvality vzdělávání, podpora odborníků z oblasti vzdělávání, zprostředkovávání výsledků výzkumu zabývajícího se školstvím a vzděláváním a mnoho dalšího.

Tato společnost vyhlašuje od roku 2013 Cenu EDUína, což je cena udělovaná za inovace v oblasti vzdělávání, která upozorňuje na zajímavé projekty v českém formálním i neformálním vzdělávání, na programy podporující učitelskou profesi, medializuje inspirativní projekty a seznamuje s nimi odbornou širokou veřejnost.

Letošní ročník Ceny EDUína 2021 byl specifický a tematicky zúžen na reflexi pandemické situace v oblasti vzdělávání. Přihlásit bylo možné projekty a aktivity z formálního i neformálního vzdělávání z doby distanční výuky, jejichž cílem bylo zmenšovat rozdíly mezi dětmi a kompenzovat jejich kognitivní i sociální handicapy. Cena je určena také pro projekty, které se soustředí na vyrovnávání rozdílů ve fázi po návratu dětí do prezenční výuky a v době prázdnin.

Přihlášené projekty musí splňovat náročná kritéria jako je:

  • důležitost a aktuálnost tématu
  • míra odborného vhledu autora
  • práce s daty a fakty
  • systematičnost, s níž se autor/ka tématu věnuje.

Z celkových 43 podaných projektů 2021 se do finále dostalo jen těch 10 nejlepších a mezi nimi i projekt s názvem Budoucí učitelé v akci: záchranný kruh školám i rodinám, který zpracoval Ústav školní pedagogiky Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně.

Projekt propojuje všechny důležité aktéry vzdělávání: školu, zřizovatele a univerzitu, která tuto zkušenost reflektuje v případě budoucích učitelů. Je zaměřený především na zapojení budoucích učitelů do „záchranné akce“ rodinám a školám po přechodu na distanční výuku.

Cílem projektu bylo najít cestu k systematické pomoci dětem a rodinám, které i za běžné situace prožívají školní neúspěch. Opírá se o síť mateřských a základních škol ve Zlíně. Jádrem pomoci jsou studenti učitelských programů. Studenti zároveň získávají potřebné zkušenosti v učitelské přípravě. Jejich snaha zlepšuje současné i budoucí možnosti neprospívajících dětí.

Více o informací o úspěchu celého projektu naleznete v následujících odkazech: EDUzínbEDUinAktuálně.czČeský rozhlasČeská televize.

Zdroj: Ústav školní pedagogiky Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně