Expert Evropské komise a Světové banky Štefan Chudoba navštívil SPŠ Otrokovice

9. červen 2022
Nejzajímavější školní projekty
Autor/ka článku: Jana Cenková
Expert Evropské komise a Světové banky Štefan Chudoba navštívil SPŠ Otrokovice

Dne 8. června přivítala Střední průmyslová škola Otrokovice významnou delegaci ze Slovenska. V jejím čele stál Ing. Štefan Chudoba Ph.D., státní tajemník Ministerstva školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky z let 2012 až 2014, který v současné době působí jako expert pro odborné školství pro Evropskou komisi a Světovou banku. Spolu s ním přijeli hejtmani vybraných slovenských krajů, ředitelé středních odborných škol a pracovníci odborů školství.

Cílem návštěvy byla prohlídka školy, odborných učeben, dílen a Experimentaria a následně diskuze všech zúčastněných s vedením školy. SPŠ Otrokovice se představila jako příklad dobré praxe pro střední školy na Slovensku. Pan Chudoba zodpověděl pro školu pár otázek.

Pane Chodobo, proč jste si pro svou návštěvu vybral právě SPŠ Otrokovice?

„Pracoval jsem určité období jako státní tajemník na slovenském ministerstvu školství a měl jsem výborné vztahy se Zlínským krajem, Univerzitou Tomáše Bati a místními odbornými klastry. Zaujaly mě školy, které v tomto kraji patří mezi špičkové. Pokud jde o SPŠ Otrokovice, je to jedna z mála škol, která si udržela nejenom kvalitu vzdělávání, ale i mladé učitele a přidala k tomu něco neskutečného v oblasti popularizace vědeckotechnického vzdělávání. Experimentarium je skvělá věc. V rámci své spolupráce se Světovou bankou a Evropskou komisí jsem si vytipoval Vaši školu jako nejlepší příklad“.

Daří se toto také školám na Slovensku? Čeho chcete prostřednictvím Světové banky dosáhnout?

„Díky spolupráci Světové banky a Evropské komise se nám daří podporovat odborné školy, které mají zásadní význam pro hospodářský růst krajů. Se Světovou bankou jsme zrealizovali průzkumy mezi podnikatelskými subjekty krajů a průzkumy na odborných školách. Následně jsme vytipovali strategické školy a do těchto škol jsme připravili investice. Jedná se o investice nejen do vzdělávání a obsahu učiva, ale i do vybavení škol, především do technologií, vybavení dílen a učeben. V jednotlivých krajích se do těchto vybraných škol investuje mezi 3 až 5 miliony eur. Tyto a další investice umožní výraznou kvalitativní změnu“.

Vidíte nějaké možnosti užší spolupráce mezi naší školou a školami na Slovensku?

„Náš program po prohlídce Vaší školy pokračuje na Zlínském kraji, kde se účastníme jednání s hejtmanem kraje, vedoucím odboru školství a vedoucím odboru strategického rozvoje. Hlavním tématem schůzky je právě možná spolupráce v regionálních a také evropských projektech. Návštěva ve Vašem kraji může být mocným impulsem pro ředitele slovenských škol a motivací k hledání společné cesty vpřed.“

Po prohlídce školy následovala diskuse, jejíž hlavním tématem bylo financování Experimentaria a realizace dalších projektů. Přítomné zajímal také vliv Experimentaria na počet žáků školy, spolupráce s firmami a status fakultní školy.

„Naší snahou je, dívat se na celou problematiku globálně, neřešit jen samotné dění ve škole, ale vidět vše z pohledu mikroregionu. Spolupracujeme proto s místními základními i mateřskými školami. Děti se k nám proto poprvé dostanou již v rámci výuky v MŠ či ZŠ. Jsme rovněž fakultní školou, což znamená spolupráci opačným směrem. Naši žáci navštěvují odborné laboratoře UTB ve Zlíně a spolupracují na jejich projektech. Naším novým společným projektem je mobilní aplikace Rostem 2050. Jedná se o databázi všech vědeckovzdělávacích aktivit v našem kraji, v níž si děti najdou dle svého zájmu kroužek, přednášku či exkurzi, za účast jim budou načteny body přes QR kód a navzájem mohou mezi sebou v počtu bodů soutěžit“, sdělil přítomným ředitel školy Libor Basel.

Experimentarium SPŠ Otrokovice vzniklo v rámci projektu Centra vzdělávání – Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji. Cílem práce v Experimentariu je motivace žáků základních škol ke studiu technických a přírodovědných oborů. Zde se snažíme ukázat, že i věda může být zajímavá, hravá, inspirativní.

Naše Experimentarium je jako jediné vybudováno v areálu střední školy a je střední školou provozováno a využívá pedagogické zkušenosti vlastních učitelů. Vybavení je na vysoké úrovni. Žáci mohou pracovat s elektronovým mikroskopem, 3D scannerem, 3D tiskárnou, plotrem, ionosepem, nákladnými výukovými panely prakticky demonstrujících rozvoj a využití technologií v moderním domě, včetně tepelného čerpadla, solárních panelů či kamerového systému. Ve 3D kině mají možnost shlédnout filmy popularizující vědu a techniku. Expozice jsou koncipovány tak, aby se co nejvíce přiblížily praktickému životu.