Experimenty největším lákadlem výuky chemie

22. leden 2019
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Pavlína Růžičková
Experimenty největším lákadlem výuky chemie

V pořadí druhé setkání učitelů chemie, vyučujících v základních školách na území Zlínského kraje, se uskutečnilo dne 21. 1. 2019 v prostorách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Bylo zahájeno Mgr. Michalem Dudou, který nám přednesl téma provádění chemických pokusů na základních školách z pohledu právníka. Tato problematika zatím není dostatečně legislativně ošetřená, téma vyvolalo velmi širokou a bouřlivou diskusi.

Experimenty jsou největším lákadlem výuky chemie. Existuje spousta demonstračních pokusů, které se dají ukázat i v našich učebnách. Pohovořili jsme na dané téma a předali si odkazy na zajímavé webové stránky.

Žáci by ale měli co nejvíce sami bádat a sami provádět pokusy. Shodli jsme se na potřebě nashromáždit více jednoduchých pokusů vhodných pro naše žáky. Při dalších setkáních se chceme navzájem inspirovat a sdílet nápady na dostupné rychlé experimenty přímo do žákovských lavic našich početných tříd.

V další části jsme si vyslechli přednášku Ing. Aleše Mizery, Ph.D. z Ústavu výrobního inženýrství FT „Plasty kolem nás”. Prohlédli jsme si vzorky plastů a výrobků z nich zhotovených 3D tiskem. Pedagogy zaujala také nabídka exkurze pro žáky.

Myslím, že všichni účastníci odpoledního setkání se velmi těšili do laboratoří LCFT UTB, kterými nás provedla Ing. Zdeňka Prucková, Ph.D. z Ústavu chemie FT. Zavzpomínali jsme na svá studentská léta a porovnali si tehdejší vybavení s dnešními možnostmi. Viděli jsme také nejmodernější velmi nákladné přístroje používané při vědecké praxi. Pan ing. Michal Rouchal, Ph.D. nastínil možnosti spolupráce základních škol s univerzitou, a to návštěvou každoročně pořádané Noci vědců nebo exkurzí do laboratoří.

Na setkání zazněla také nová informace týkající se organizace Chemické olympiády.  V ústřední komisi chemické olympiády nově vznikla pozice koordinátora pro kategorii D. Tento koordinátor má za úkol pomáhat učitelům a organizátorům všech kol kategorie D a řešit dotazy a potíže. Koordinátorkou je od 28. ledna 2019 Mgr. Magda Zemánková ze ZŠ Šumice.

Mgr. Pavlína Růžičková, vedoucí sekce ZŠ pedagogického kabinetu Chemie

 

OPVVV logo.png