Ex-libris 2023

6. březen 2023
Soutěže a olympiády
Autor/ka článku: Radka Dohnalová
Ex-libris 2023

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti vyhlašuje v Březnu-měsíci čtenářů výtvarnou soutěž pro děti, studenty, rodiče, prarodiče, učitele, výtvarníky… pro všechny milovníky knih Ex-libris 2023– Dobré zprávy.

Co má obsahovat vlastní ex libris

Ve značce by nikdy nemělo chybět spojení „Ex libris“, případně „Z knihovny…“ nebo „Tato kniha patří…“, a jméno majitele. Použití dalších grafických prvků je čistě individuální a záleží na kreativitě a potřebách majitele knížky, případně grafika.

Exlibris

Slovo Ex libris pochází z latiny a znamená „z knih“. Z tohoto slovního spojení vzniklo označení exlibris neboli sběratelský nebo užitkový grafický lístek vlepovaný přímo do knihy, jehož účelem bylo označit, komu výtisk patří nebo z jaké knihovny pochází. Většinou obsahoval jméno, erb, či monogram majitele, buď samostatně, nebo ve spojení se slovy Ex libris, rodovým heslem či jiným textem. Dnešní exlibris – knižní značka – je svébytné umělecké dílo, které je vytvořeno grafickou technikou. Formálně obsahuje grafický motiv a tzv. legendu, tedy nápis Ex libris a jméno vlastníka. Některé současné exlibris však již písemné označení mají vlivem většího důrazu na individualitu tvůrce potlačeno či zkráceno do iniciál.

Do soutěže přijímáme výtvarné návrhy zpracované volnou technikou, vytvořené pro živou osobu nebo pro knihovnu či oddělení pro děti, malého formátu, nejvíce však velikost A4. Zasláním příspěvku dávají dospělí autoři nebo děti a jejich zákonní zástupci souhlas e zveřejnění a dalšímu publikování prací, zaslané práce nevracíme. Podepsané práce doručte do oddělení pro děti Knihovny BBB, Velehradská 714, 686 01 Uherské Hradiště.

Uzávěrka soutěže je 20. dubna 2023.

Výsledky soutěže vyhlásíme při festivalu Hradišťské sluníčko v červnu 2023, vítězné práce budou vytištěny ve sborníčku. Další informace najdete na webu Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana.

Soubory ke stažení