Ex-libris 2020

10. březen 2020
Soutěže a olympiády
Autor/ka článku: Dětské oddělení Knihovny BBB
Ex-libris 2020

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti vyhlašuje v Březnu – měsíci čtenářů výtvarnou soutěž pro děti, studenty, rodiče, prarodiče, učitele, výtvarníky… pro všechny milovníky knih Ex-libris 2020 – navrhni knižní značku, tentokrát na téma Labyrint světa, Komenský a ráj knížek.

Do soutěže jsou přijímány výtvarné návrhy zpracované volnou technikou, vytvořené pro živou osobu nebo pro knihovnu či oddělení pro děti, malého formátu, nejvíce však velikost A4. Zasláním příspěvku dávají dospělí autoři nebo děti a jejich zákonní zástupci souhlas ke zveřejnění a dalšímu publikování prací, zaslané práce se nevrací.

Uzávěrka soutěže je 30. dubna 2020. Výsledky soutěže budou vyhlášeny při festivalu Hradišťské sluníčko v červnu 2020.

Podepsané práce doručte do oddělení pro děti Knihovny BBB, Velehradská 714, 686 01 Uherské Hradiště.

Další informace na webových stránkách Knihovny BBB.

 

Soubory ke stažení