Evropský týden odborných dovedností

5. červen 2020
Uncategorized
Autor/ka článku: Dům zahraniční spolupráce
Evropský týden odborných dovedností

Na týden od 9. do 13. listopadu 2020 vyhlásila Evropská komise pátý ročník Evropského týdne odborných dovedností s heslem „Objev svůj talent“. Zorganizujte akci, jejímž cílem bude zviditelnění a zvýšení atraktivity odborného vzdělávání a přípravy, přihlaste se do soutěže Awards for VET Excellence nebo se zúčastněte diseminační konference v Olomouci.

Cílem této iniciativy je zvýšit povědomí o možnostech odborného vzdělávání a jeho atraktivitu, a to prostřednictvím akcí pořádaných národními i místními organizacemi. Staňte se jednou z nich! V loňském ročníku bylo napříč Evropou uspořádáno více než 1 500 akcí, kterých se účastnilo 2,5 milionu lidí ve 45 zemích. Zvláště v době, kdy školy bojují s překážkami způsobenými onemocněním COVID 19, má smysl propagovat odborné vzdělávání a ukazovat cesty, jakými těmto výzvám čelí.

Letošním tématem je „A European Green Deal” a “A Europe fit for the digital age”

Koordinací Evropského týdne odborných dovedností v České republice byl pověřen Dům zahraniční spolupráce.

Jak se můžete do iniciativy Evropský týden odborných dovedností zapojit?  

Zorganizujte akci, jejímž cílem bude zviditelnění a zvýšení atraktivity odborného vzdělávání a přípravy. Organizace akce v rámci Evropského týdne odborných dovedností je skvělým způsobem, jak zviditelnit Vaši instituci a její práci v oblasti odborného vzdělávání.  Program navržené akce můžete naplánovat dle svých představ tak, aby co nejlépe oslovil vaši cílovou skupinu a prezentoval právě Vaši instituci. Může se jednat např. o projektové dny, dny otevřených dveří, vzdělávací veletrhy, výstavy, soutěže odborných dovedností, slavnostní udílení cen, konference, semináře, kulaté stoly, výstavy, přehlídky, exkurze, fotosoutěže nebo videosoutěže, on-line aktivity na sociálních sítích, webináře, aj.

Přihlaste se do soutěže Awards for VET Excellence vyhlášenou na stránkách Evropské komise. Pokud se účastníte odborného vzdělávání a přípravy, organizujete ho nebo k němu nějak přispíváte, a věříte, že vaše aktivity jsou ty nejlepší a stojí za to, aby se o nich dozvěděli ostatní, můžete se přihlásit do klání o jednu z cen 2020 Awards for VET Excellence.

Zúčastněte se Diseminační konference, kterou v termínu 26. – 27. listopadu 2020 pořádá Oddělení odborného vzdělávání a přípravy DZS v Olomouci. Cílem akce je propagace programu Erasmus+, šíření jeho výsledků a umožnění sdílení dobré praxe na poli mezinárodní spolupráce. Vzhledem k tomu, že rok 2020 je posledním rokem aktuálního programu, důležitým tématem bude i zhodnocení programu Eramsus+ 2014-2020. Můžete se těšit na prezentace, workshopy a další aktivity. Akce je určena především pro vedení škol a další stakeholdery v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Srdečně Vás zveme!