Evropská jazyková cena Label

11. březen 2021
Pedagogové
Autor článku: Dům zahraniční spolupráce
Evropská jazyková cena Label

Dům zahraniční spolupráce ve spolupráci s MŠMT vyhlašuje 20. ročník Evropské jazykové ceny Label. Cenu Label lze udělit jakémukoli inovativnímu projektu nebo aktivitě z oblasti jazykového vzdělávání. Termín předkládání přihlášek: 30. 4. 2021.

Může se jednat o aktivity/projekty ve fázi realizace s již prokazatelnými výsledky nebo o úspěšně ukončené projekty, nejdéle však do tří let od jejich ukončení. Ocenění mohou získat pouze projekty, které splňují všechny podmínky Výzvy k předkládání návrhů pro rok 2021.

Priority pro Výzvu 2021

  • Podpora výuky jazyků prostřednictvím digitálních technologií a digitálních médií
  • Výuka jazyků a podpora rovnosti, sociální soudržnosti a aktivního občanství
  • Profesní rozvoj učitelů jazyků

Podrobnosti ke každé z uvedených priorit jsou uvedeny ve Výzvě pro předkládání návrhů (ke stažení níže).

Hodnoceny budou jen kompletně a řádně vyplněné a včas odeslané přihlášky (formulář ke stažení níže). Nedílnou součástí přihlášky je dokument Potvrzení statutárního zástupce (ke stažení níže). Přihláška musí obsahovat dostatečné a relevantní informace odpovídající kritériím a prioritám uvedeným ve Výzvě k předkládání návrhů.

Přihlášku a dokument Potvrzení statutárního zástupce zasílejte do 30. 4. 2021 elektronicky na adresu: label@dzs.cz (rozhoduje datum odeslání e-mailu).