Evropská jazyková cena Label – Výzva 2020

27. duben 2020
Autor/ka článku: Martina Němcová
Evropská jazyková cena Label – Výzva 2020

Dům zahraniční spolupráce ve spolupráci s MŠMT vyhlašuje již 19. ročník Evropské jazykové ceny Label. Cenu Label lze udělit jakémukoli inovativnímu projektu nebo aktivitě z oblasti jazykového vzdělávání. Termín pro podávání přihlášek byl prodloužen do 30. 4. 2020.

Cenu Label lze udělit jakémukoli inovativnímu projektu nebo aktivitě z oblasti jazykového vzdělávání,může se jednat o aktivity/projekty ve fázi realizace s již prokazatelnými výsledky nebo o úspěšně ukončené projekty, nejdéle však do tří let od jejich ukončení. Ocenění mohou získat pouze projekty, které splňují všechny podmínky Výzvy k předkládání návrhů pro rok 2020.

Termín pro podávání přihlášek: 30. 4. 2020.

Priority pro Výzvu 2020:

  • Zlepšení přístupu k jazykové rozmanitosti, rozvoj inkluze ve školách a podpora učitelů a vedoucích pracovníků škol
  • Odstranění jazykových bariér s cílem vytvořit dynamické příhraniční regiony
  • Jazyky v celoživotním vzdělávání
  • Cizí jazyk jako prostředek k získávání a rozšiřování kompetencí a dovedností
  • Bližší podrobnosti ke každé z uvedených priorit jsou uvedeny ve Výzvě pro předkládání návrhů.

Hodnoceny budou jen kompletně a řádně vyplněné a včas odeslané přihlášky.  Nedílnou součástí přihlášky je dokument Potvrzení statutárního zástupce. Přihláška musí obsahovat dostatečné a relevantní informace odpovídající kritériím a prioritám uvedeným ve Výzvě k předkládání návrhů.

Přihlášku a dokument Potvrzení statutárního zástupce zasílejte do 30. 4. 2020 elektronicky na adresu: label@dzs.cz (rozhoduje datum odeslání e-mailu).