Prodloužení termínu pro předkládání přihlášek do Evropské jazykové ceny Label 2022

20. duben 2022
Český jazyk a cizí jazyky
Autor/ka článku: Dům zahraniční spolupráce
Prodloužení termínu pro předkládání přihlášek do Evropské jazykové ceny Label 2022

Dům zahraniční spolupráce ve spolupráci s MŠMT vyhlašuje 21. ročník Evropské jazykové ceny Label. Cenu Label lze udělit jakémukoli inovativnímu projektu nebo aktivitě z oblasti jazykového vzdělávání. Přihlásit se je možné do 30. 6. 2022.

Evropská jazyková cena Label je aktivitou Evropské komise, která podporuje kvalitní inovativní projekty z oblasti jazykového vzdělávání a zajišťuje jejich větší publicitu, inspiruje další učitele k přejímání těchto aktivit ve výuce jazyků, pomáhá jim zařadit nové inovativní prvky do jazykové výuky a celkově zvyšuje zájem o oblast jazykového vzdělávání. Na národní úrovni Evropskou jazykovou cenu Label administruje Dům zahraniční spolupráce ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Cenu Label lze udělit jakémukoli inovativnímu projektu nebo aktivitě z oblasti jazykového vzdělávání, může se jednat o aktivity/projekty ve fázi realizace s již prokazatelnými výsledky nebo o úspěšně ukončené projekty, nejdéle však do tří let od jejich ukončení. Ocenění mohou získat pouze projekty, které splňují všechny podmínky Výzvy k předkládání návrhů pro rok 2022 (k dispozici v plném znění pod článkem).

Termín předkládání přihlášek: 30. 6. 2022.

Priority pro Výzvu 2022:

  • Podpora výuky jazyků prostřednictvím digitálních technologií a digitálních médií.
  • Výuka jazyků a podpora rovnosti, sociální soudržnosti a aktivního občanství.
  • Profesní rozvoj učitelů jazyků.
  • Vícejazyčnost a výuka druhého cizího jazyka jako cesta k lepšímu uplatnění na trhu práce.

Bližší podrobnosti ke každé z uvedených priorit jsou uvedeny ve Výzvě pro předkládání návrhů.

Hodnoceny budou jen kompletně a řádně vyplněné a včas odeslané přihlášky. Nedílnou součástí přihlášky je dokument Potvrzení statutárního zástupce. Oba dokumenty jsou ke stažení na webu Domu zahraniční spolupráce. Přihláška musí obsahovat dostatečné a relevantní informace odpovídající kritériím a prioritám uvedeným ve Výzvě k předkládání návrhů.

Přihlášku a dokument Potvrzení statutárního zástupce zasílejte do 30. 6. 2022 elektronicky na adresu: label@dzs.cz (rozhoduje datum odeslání e-mailu).