Euroučni SOU Valašské Klobouky 2022

9. leden 2023
Nejzajímavější školní projekty
Autor/ka článku: Pavel Hrabina
Euroučni SOU Valašské Klobouky 2022

Síť Euroučňů vznikla v roce 2017 z iniciativy několika národních agentur programu Erasmus+. V roce 2021 bylo do jejích aktivit zapojeno kromě Česka ještě Německo, Rakousko, Finsko, Malta, Španělsko, Polsko, Portugalsko a Itálie. Cílem iniciativy je propojit studenty odborných škol z různých zemí, kteří absolvovali zahraniční stáž s programem Erasmus+, a podpořit je ve sdílení jejich zážitků a zkušeností s veřejností. Snahou je informovat potenciální zájemce o přínosech programu a o příležitostech, které mladým lidem nabízí.

Na začátku loňského roku byli vybráni dva naši studenti Tereza Burďáková a Alois Myšák Domem zahraniční spolupráce (DZS) na pozici dvou ambasadorů zastupujících naši školu SOU Valašské Klobouky na zahraničních stážích a konferencích pořádaných Domem zahraniční spolupráce.

První národní setkání euroučňů proběhlo v červnu v Praze pod názvem: „Setkání euroučňů, aneb proč jet na stáž do zahraničí“

Zúčastnilo se ho 14 studentů, kteří reprezentovali pestrou paletu oborů včetně karosáře, kuchaře, cukrářky, kadeřnice, zubní techničky a kosmetičky. Zapojili se také studenti nábytkářské výroby, podnikání, veřejnosprávní činnosti nebo provozu diplomatických služeb.

Všichni během svého studia vyjeli na odbornou stáž do zahraničí s podporou programu Erasmus+. Jako členi Sítě Euroučňů budou teď sdílet svoje zážitky a zkušenosti s dalšími zájemci i s veřejností. Mají také možnost účastnit se akcí DZS nebo mezinárodních setkání euroučňů.

PRAHA – po Německu, Rakousku a Maltě se stalo Česko čtvrtou zemí, ve které se setkali absolventi stáží Erasmus+ z osmi evropských zemí.

Téměř padesátka žáků odborných škol z Česka, Německa, Rakouska, Finska, Španělska, Polska, Portugalska a Itálie se sešla na čtyřdenním mezinárodním setkání v Praze ve dnech 20. – 23. 9. 2022 Českou republiku reprezentovalo celkem 11 žáků.

Tito ambasadoři Erasmus+ sdílí své zážitky a zkušenosti s veřejností a dalšími zájemci o odbornou stáž, a pomáhají tak odbourávat možné obavy u žáků nebo jejich rodičů před zvažovaným zahraničním výjezdem. V Praze však svoje zkušenosti nejen ze stáží, ale ze samotné ambasadorské činnosti sdíleli Euroučňové mezi sebou. Euroučňům byl připraven bohatý program s celou řadou workshopů a exkurzí do zajímavých podniků.  Workshopy byly zaměřeny prakticky tak, aby pomohly mladým ambasadorům překonávat strach z vystupování před větším publikem, aby dokázali rozlišit dezinformace od ověřených zpráv v online prostoru nebo uměli sestříhat video a efektivně ho „prodat“ publiku na sociálních sítích.

BRUSEL – BELGIE „Claim de future! European Year od Youth 2022 closing konference“ k Evropskému roku mládeže. Této konference přímo na půdě evropského parlamentu se zúčastnila Tereza Burďáková. České předsednictví v Radě EU ve spolupráci s Evropskou komisí a Evropským parlamentem pořádalo 6. prosince 2022 závěrečnou konferenci Evropského roku mládeže, která nese název „Claim the Future” a uskutečnila se v bruselském sídle Evropského parlamentu. Hlavní témata byla: Participace a angažovanost, Evropské hodnoty, Inkluze a diverzita, Mentální zdraví a well‑being, – Digitální a inkluzivní vzdělávání.

Na zpáteční cestě vládním speciálem dělali účastníkům společnost ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

NEAPOL – ITÁLIEErasmus+ contribution to European civic participation“

Tereza Burďáková byla opět vybrána k účasti na mezinárodní aktivitě pořádané v rámci programu Erasmus+. Mimo konference a workshopy měli účastníci za úkol představovat program Erasmus+ na italských školách, vést s žáky besedy, představit svoji zemi, sebe a na své studium na škole.