Erasmus+ Výzva k předkládání návrhů 2020: změny v termínech

20. březen 2020
Autor/ka článku: Martina Němcová
Erasmus+ Výzva k předkládání návrhů 2020: změny v termínech

Upozornění na posun termínů pro předkládání návrhů. V článku najdete celé znění Výzvy, přehled aktivit a jednotlivé termíny dle informací z Národní agentury ze dne 17. 3. 2020. Posun se týká zejména KA2 – Strategická partnerství a dále aktivit v oblasti mládeže. 

Akce a termíny

Tato výzva k předkládání návrhů se týká těchto činností programu Erasmus+:

Klíčová akce 1 (KA1) – Vzdělávací mobilita jednotlivců

  • mobilita jednotlivců v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, školního vzdělávání a vzdělávání dospělých 5. února 2020 ve 12:00 hodin
  • mobilita jednotlivců v oblasti vysokoškolského vzdělávání 5. února 2020 ve 12:00 hodin
  • mobilita jednotlivců v oblasti mládeže nově termín pro předložení žádostí posunut na 7. května (12:00 bruselského času)

Klíčová akce 2 (KA2) – Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů

  • strategická partnerství v oblasti mládeže mají nově termín pro předložení žádostí posunut na 7. května (12:00 bruselského času)
  • strategická partnerství v oblasti vzdělávání a odborné přípravy a
  • Evropské univerzity: znalostní aliance, aliance odvětvových dovedností, budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání mají nově termín pro předložení žádostí posunut na 23. dubna 2020 (12:00 bruselského času)

Klíčová akce 3 (KA3) – Podpora reformy politiky

  • projekty v rámci dialogu s mládeží mají nově termín pro předložení žádostí posunut na 7. května (12:00 bruselského času)

Program Jean Monnet 
katedry, moduly, centra excelence, podpora pro sdružení, sítě a projekty programu Jean Monnet 20. února 2020 v 17:00 hodin

Sport
partnerství založená na spolupráci 2. dubna 2020 v 17:00 hodin
malá partnerství založená na spolupráci 2. dubna 2020 v 17:00 hodin
neziskové evropské sportovní akce 2. dubna 2020 v 17:00 hodin

 Způsobilost

O finanční prostředky v rámci programu Erasmus+ může požádat jakýkoli veřejný nebo soukromý subjekt, který působí v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Kromě toho mohou skupiny mladých lidí, které se aktivně podílejí na práci s mládeží, ale nikoli nutně v rámci mládežnické organizace, požádat o finanční prostředky na mobilitu ve vzdělávání mladých lidí a osob pracujících s mládeží, jakož i na strategická partnerství v oblasti mládeže.

Všech akcí programu Erasmus+ se mohou plně účastnit tyto země programu

— členské státy Evropské unie,
— země ESVO/EHP: Island, Lichtenštejnsko a Norsko,
— kandidátské země EU: Turecko, Severní Makedonie a Srbsko.

Kromě toho mohou být některé akce programu Erasmus+ otevřeny organizacím z partnerských zemí. Pro další podrobnosti ohledně podmínek účasti konzultujte prosím průvodce programem Erasmus+.

Informace pro britské žadatele: Upozorňujeme, že kritéria způsobilosti musí být dodržena po celou dobu trvání grantu. Jestliže Spojené království během grantového období vystoupí z EU, aniž by s ní uzavřelo dohodu, na základě které budou britští žadatelé i nadále způsobilí, přestanou se vám finanční prostředky z EU vyplácet (přičemž, pokud to bude možné, budete se moci na projektu i nadále podílet) nebo budete muset na základě příslušných ustanovení o ukončení uvedených v grantové dohodě projekt opustit.